Dyscyplina w klasie. Kształtowanie autorytetu nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Cele:

1.         Rozwijanie umiejętności autoprezentacyjnych w zawodzie nauczyciela

2.         Budowanie autorytetu nauczyciela w odwołaniu do zaufania i wiedzy

3.         Dyscyplinowanie uczniów poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych i regulowanie emocji

 

Program:

1.         Władza jako narzędzie sprawowania kontroli społecznej

2.         Bezrefleksyjne posłuszeństwo ? mechanizmy psychologiczne skłaniające ludzi do uległości wobec autorytetu

3.         Czynniki nasilające i osłabiające posłuszeństwo

4.         Rodzaje władzy i jej funkcje oraz możliwości zastosowania w środowisku szkolnym

5.         Zagrożenia związane ze sprawowaniem władzy

6.         Władza eksperta

7.         Władza moralna

8.         Wywieranie wpływu na innych poprzez regulowanie emocji uczniów

9.         Propozycje dla nauczycieli budowania autorytetu w oparciu o pozytywne wzmocnienia i zaufanie

10.       Reagowanie nauczyciela w sytuacjach trudnych ? konstruktywna konfrontacja wobec prowokacji ucznia/rodzica

 

Metody:

1.         Wykład, prezentacja multimedialna, warsztat

2.         Symulacja rozmowy nauczyciela z uczniem w sytuacji trudnej (dyscyplinująca rozmowa z uczniem)

 

Prowadzący:

 

Czas trwania szkolenia:  6 godzin  dydaktycznych

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.