ZEBRANIA RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W LICEUM I TECHNIKUM ROE

 

5 września 2022 r.  (poniedziałek)

 

LICEUM:

godz.17.30 – klasy:  1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G,
          4D, 4E, 4F

godz.18.30 –  klasy:  2A, 2B, 2C, 2D, 2E,
                                      3A, 3B, 3C, 3D, 3E

TECHNIKUM:

godz. 18.30 –  klasy:  4aT, 4bT

 

Zapraszamy!