Absencja w szkole

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele: 

1.    Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z kontrolowanymi wagarami oraz motywowanie ucznia do przejęcia odpowiedzialności za własne działania.

 

Program: 

1.    Prawne aspekty obecności w szkole oraz egzekucji obowiązku nauki. Procedura postępowania wobec uczniów mających dużą absencję.

2.    Bezpieczeństwo i trudności wychowawcze uczniów ze szczególnym uwzględnieniem wagarów ? przyczyny absencji.

3.    Trudności szkolne uczniów, motywowanie do nauki a kwestie absencji.

4.    Obecność w szkole ? czyj interes, czyja odpowiedzialność?  Praca ucznia, szkoły i rodziców  w dziedzinie poprawy frekwencji uczniów. Nagradzanie dobrych praktyk
i konsekwencja w działaniu.

5.     Kiedy uczniowi opłaca się przychodzić do szkoły? W kierunku spełniania oczekiwań i redukowania napięć.

6.    Nauczyciel ? obowiązek, motywacja i korzyści, a pilnowanie frekwencji ucznia.

7.    Profilaktyka ? jak zapobiegać absencji. Programy, akty prawne i pożądane zachowania ?  teoretyczne zapisy (dokumentacja szkolna), czy rzeczywiste działania (przestrzeganie i konsekwentne egzekwowanie zasad).

8.    Deklaracja zmiany ? nasze pomysły na wzrost absencji uczniów.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący: 

Psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży,
z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.