Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
LICEUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.                          
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022 r.
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych  i ocenach zachowania śródrocznych
9 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe  13 – 26 lutego 2023 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
31 marca 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 6 -11 kwietnia 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny 4-23 maja 2023 r.
Termin poinformowania uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
29 maja 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie  24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Czas trwania I semestru 1 września 2022 – 13 stycznia 2023 r.
Czas trwania II semestru

dla klas maturalnych:
16 stycznia – 28 kwietnia 2023 r.

dla pozostałych klas:
16 stycznia – 23 czerwca 2023 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Święta ustawowe 14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2022 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 maja
8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.