Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
LICEUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.                          
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2021 r.
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach
z zajęć edukacyjnych  i ocenach zachowania śródrocznych
4 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe  31 stycznia -13 lutego 2022 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
4 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny 4-20 maja 2022 r.
Termin poinformowania uczniów pozostałych klas o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
30 maja 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie  25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Czas trwania I semestru 1 września 2021 – 21 stycznia 2022 r.
Czas trwania II semestru

dla klas maturalnych:
24 stycznia – 29 kwietnia 2022 r.

dla pozostałych klas:
24 stycznia – 24 czerwca 2022 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Święta ustawowe 14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2021 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 maja
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r.  – pisemna matura z języka polskiego
5 maja 2022 r. – pisemna matura z matematyki
6 maja 2022 r. – pisemna matura z języka angielskiego
17 czerwca 2022 r.