Kalendarz roku szkolnego

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
LICEUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.                          
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania 
22 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe  15 – 28 stycznia 2024 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
25 marca 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych 26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny 7 – 23 maja 2024 r.
Termin poinformowania uczniów pozostałych klas I – III o przewidywanych ocenach rocznych
z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
27 maja 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Czas trwania I semestru 4 września 2023 – 5 stycznia 2024 r.
Czas trwania II semestru

dla klas maturalnych:
8 stycznia – 26 kwietnia 2024 r.

dla pozostałych klas:
8 stycznia – 21 czerwca 2024 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Święta ustawowe

1 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych
1 maja 2024 r. – Święto Pracy
3 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3 maja
30 maja 2024 r. – Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja 2024 r.
6 maja 2024 r.
7 maja 2024 r.
8 maja 2024 r.
9 maja 2024 r.
10 maja 2024 r.
13 maja 2024 r.
20 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.

–