Rada rodziców

W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest spójny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW LICEUM ROE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Przewodnicząca: Oksana Piekarska

Wiceprzewodniczący: Olena Fedyńska, Arkadiusz Kudryk

Skarbnik: Aneta Michalec

 

 Nr konta: 20 1140 2004 0000 3902 7924 2871