Rada rodziców

W szkole działa rada rodziców, która jest reprezentacją rodziców uczniów.
Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest spójny ze statutem szkoły. Rada Rodziców może występować do organów szkoły we wszystkich sprawach szkoły. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW LICEUM ROE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

Przewodnicząca: Waldemar Ciupiński

Wiceprzewodniczący: Olena Fedynska, Stanisław Hędrzak

Skarbnik: Volha Larkova

 Nr konta:  14 1140 2004 0000 3602 8413 3381