Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psycholog szkolny

Psycholog w szkole – po co?

Jestem głęboko przekonana, że po to, by wspierać wszystkie podmioty spotykające się w szkole – uczniów, nauczycieli oraz rodziców w procesie zaspokajania ich potrzeb oraz rozwoju. Psycholog jest po to, by dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zaprosić do refleksji i współpracy. Jest po to, by wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności dla szeroko rozumianego dobra wszystkich stron  a także  wspierać  w budowaniu i doskonaleniu relacji oraz otwartej, satysfakcjonującej, skutecznej i efektywnej komunikacji. Czy tak się stanie? Nie wiem, to Państwo podejmiecie decyzję, czy warto spróbować. Jednak jedno wiem –  – rozmowa z drugim człowiekiem jest zawsze cenna. Zatem do rozmowy Państwa zapraszam.

A  poza tym, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, do moich zadań będzie należało:

•    Diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia, wspieranie mocnych stron ucznia. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
•    Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia oraz rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz rozwijania ich umiejętności wychowawczych. Prowadzenie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Minimalizowanie skutków i zapobieganie zaburzeniom zachowania

w szkole i poza nią.
•    Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
•    Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów problemowo zadaniowych w działaniach profilaktyczno wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
•    Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

Zapraszam
Iwona Haba – psycholog