Zebrania z rodzicami – technikum

 
 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
TECHNIKUM ROE

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

TECHNIKUM ROE

 
Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

7 września 2023 r.

godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o wynikach nauczania

23 października 2023 r.


godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

18 grudnia 2023 r.


godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

25 marca 2024 r.

godzina 18.30