Zebrania z rodzicami – technikum

Zebrania z rodzicami – technikum

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022
TECHNIKUM ROE
Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

7 września 2021 r.
godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami25 października 2021 r.
godzina 18.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I półrocze

10 stycznia 2022 r.
godzina 18.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy IV

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

4 kwietnia 2022 r.
godzina 18.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami, konsultacje

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

30 maja 2022 r.
godzina 18.00