Zebrania z rodzicami – technikum

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023
TECHNIKUM ROE

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

TECHNIKUM ROE

 

 
Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

5 września 2022 r.

godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami24 października 2022 r.
godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

16 stycznia 2023 r.
godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych w klasie 4aT
Informacja o wynikach nauczania w klasie 4bT

3 kwietnia 2023 r.
godzina 18.30

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami, konsultacje

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

29 maja 2023 r.
godzina 18.30 (tylko klasa 4bT)