Liceum

O LICEUM

Liceum Ogólnokształcące ROE to doskonała propozycja dla uczniów, którzy oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego, szukają dodatkowo możliwości dzielenia i rozwijania swoich pasji w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.
Zajęcia tematyczne prowadzone są w klasach: aktorskiej, fotograficzno-operatorskiej, plastycznej, tanecznej, wokalnej, projektowania graficznego, prawniczej, dziennikarskiej i ogólnej.

Prowadzimy również klasy przygotowawcze dla uczniów obcojęzycznych, spośród których najliczniejszą grupę stanowi młodzież z Ukrainy.


Kadra dydaktyczne Liceum ROE to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się pasją, zaangażowaniem oraz wykorzystują nowoczesne metody pracy z uczniem. Zajęcia artystyczne prowadzą praktycy – specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.
Zajęcia w Liceum ROE odbywają się w budynku przy ul. Wagonowej 12, 53-609 Wrocław

Nasze atuty:
– atrakcyjna oferta nauczania,
– profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów i praktyków, prowadzących zajęcia artystyczne,
– wspieranie w rozwoju oraz indywidualne podejście do ucznia,
– dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,
– liczne wydarzenia i akcje aktywizujące dodatkowo uczniów,
– przyjazna atmosfera,
– dogodna lokalizacja,
czesne 0 zł!

PROFILE KLAS

Zajęcia realizowane są metodą warsztatową. Podczas całego cyklu nauczania, uczniowie będą ćwiczyć aparat wymowy, pracować nad dykcją, emisją głosu oraz ruchem scenicznym. Pod okiem pedagogów- aktorów będą pracować nad tekstem – wierszem, prozą, dialogiem scenicznym, filmowym, postaciami ze scenariusza. Uczniowie poznają również podstawy dubbingu, a w ramach pracy przed kamerą oswoją się ze swoim wizerunkiem, stworzą self tape i przećwiczą praktyczne zasady przygotowania do castingu.
Przez cały okres trwania nauki będą doskonalić swój warsztat teatralny oraz improwizacji.

Dodatkowo szkoła organizuje:

 • wyjścia do teatru,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych ( wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.
 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023- 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

 

Uczniowie nabędą i rozwiną umiejętności m.in. w zakresie: kompozycji i użycia koloru i światła, podstaw fotografii klasycznej i cyfrowej, współczesnych technik multimedialnych, podstaw sztuki operatorskiej i pracy z kamerą. Będą brać udział w zajęciach plenerowych i warsztatach.
Podczas zajęć uczniowie zrealizują projekty, m.in.: reportaże uliczne, społeczne, tematyczne, portret, awangardę, pejzaż. Nauczą się precyzować pomysły i tematy, będą pracować metodą projektu i interaktywną, umożliwiającą prezentowanie postawy aktywnej, twórczej, poszukującej. Zdobędą umiejętność starannego przygotowywania projektów oraz ich dokumentacji w formie portfolio.
Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonej pracowni fotograficznej oraz w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, przeznaczonego do realizacji projektów fotograficzno – operatorskich.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na wystawy fotograficzne,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Uczniowie nabędą i pogłębią praktyczne umiejętności plastyczne m.in. w zakresie: rysunku odręcznego, technik malarskich, rysunku technicznego, modelowania, kompozycji, perspektywy oraz historii sztuki. Podczas zajęć będą pracować z wykorzystaniem technik plastycznych, użytkowych, konstruowania, a także wykorzystaniem faktur i dostępnych narzędzi plastycznych. Rozwiną swoją świadomość, tożsamość i dojrzałość artystyczną.
Zajęcia mają formę warsztatów i prowadzone są w szkolnej pracowni plastycznej.
Uczniowie uczestniczą również w zajęciach plenerowych.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na wystawy i wernisaże,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

W ramach zajęć, uczniowie poszerzą swój warsztat techniczny, rozwiną pamięć ruchową, świadomość ciała, zostaną przygotowani psychofizycznie do autoprezentacji. Pod okiem profesjonalnych tancerzy pedagogów, będą tworzyli improwizacje, małe formy sceniczne i etiudy choreograficzne. Nauczą się pracy z partnerem oraz indywidualnej i zespołowej.
Będą wykonywać podstawowe elementy tańca współczesnego, tańca klasycznego oraz akrobatyki. Poznają różne style taneczne, m.in. jazz, hip-hop, disco dance, street jazz, modern jazz, a także komponenty choreograficzne, jak: przestrzeń, czas, dynamika, rytm.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na spektakle i pokazy taneczne,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Uczniowie, podczas zajęć warsztatowych, rozwiną umiejętności w zakresie śpiewu zespołowego oraz solowego. Będą pracować nad repertuarem w wybranej stylistyce, pogłębią wiedzę na temat swojego głosu, jego barwy i skali. Nabędą wiedzę m.in. w zakresie: emisji głosu, technik oddechu, artykulacji, dykcji, interpretacji tekstu, pracy z mikrofonem, pracy przed kamerą i przygotowania do castingu. Dowiedzą się więcej na temat swoich indywidualnych predyspozycji. Rozwiną się twórczo w kontekście tworzeniu własnego repertuaru. Zdobędą doświadczenie w występach publicznych przed widownią oraz online.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na koncerty,
 • udział w przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Poznają zasady planowania projektu, przygotowywania szkiców koncepcyjnych w tradycyjnej formie, a następnie opracowywania koncepcji i pełnego projektu wersji cyfrowej. Poznają zasady dotyczące tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, będą rozróżniali grafikę użytkową, artystyczna, a także zapoznają się z zasadami tworzenia grafiki koncepcyjnej. Nauczą się staranności w przygotowywaniu projektów oraz ich dokumentacji w formie portfolio. Podczas cyklu kształcenia uczniowie zrealizują zadania praktyczne z zakresu projektowania m.in.: logo, księgi znaku, druków firmowych, reklamy w Internecie, etykiet, opakowań, podstaw tworzenia stron www. Zdobędą również podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego.

Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów graficznych pakietu Adobe.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

W toku kształcenia uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z bloku przedmiotów prawnych, m.in: podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego, kryminalistyki, prawa pracy. Poznają zagadnienia dotyczące: norm postępowania, aktów normatywnych, języka i systemu prawa, jego przestrzegania i stosowania. Ponadto, uczniowie rozwiną umiejętności analizowania, wyciągania wniosków oraz prowadzenia dyskusji. Wezmą też udział w zajęciach z autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia do sądów,
 • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi, detektywami, kryminologami,
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Podczas zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę w zakresie dziennikarstwa oraz funkcjonowania współczesnych mediów. Program nauczania obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: organizacja systemu medialnego w Polsce i na świecie, podstawy prawa autorskiego i prawa prasowego, zagadnienia public relations, rola Internetu i social mediów w pracy dziennikarza. Uczniowie poznają poszczególne gatunki dziennikarskie oraz będą ćwiczyć redagowanie tekstów prasowych, radiowych i telewizyjnych. Nauczą się jak skutecznie przekonywać, prowadzić dyskusję i wywiad. Wezmą udział w zajęciach z autoprezentacji oraz wystąpień publicznych na żywo i przed kamerą.

Dodatkowo, w ramach warsztatów kreatywnego pisania, uczniowie skupią się na doskonaleniu rzemiosła pisania. Poznają i przeanalizują różne gatunki literackie, a także mechanizmy tworzenia sceny, fabuły, dialogów i rozwoju postaci. Wezmą udział w ćwiczeniach pobudzających twórcze myślenie. Będą samodzielnie pisać krótkie i dłuższe formy z gatunków literatury faktu i beletrystyki.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • szkolne wyjścia, spotkania z dziennikarzami i przedstawicielami mediów,
 • udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych),
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Klasa ogólna jest odpowiednią ofertą dla osób, które nie chcą wybierać konkretnego profilu i potrzebują większej elastyczności oraz czasu na określenie kierunku swoich przyszłych zainteresowań.

Program zajęć obejmuje naukę języka polskiego i WOS w trybie rozszerzonym.

Uczniowie klasy ogólnej będą mogli ponadto uczestniczyć w działaniach samorządu uczniowskiego i szkolnego wolontariatu oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • szkolne wyjścia, spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 • udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych),
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Klasa przygotowawcza to oferta dla uczniów z zagranicy, nie znających języka polskiego lub znających język polski w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w klasach ogólnodostępnych, będących obcokrajowcami lub obywatelami Polski, którzy kształcili się dotychczas w innym państwie. Program nauczania przewiduje zwiększoną ilość godzin z języka polskiego, w formie intensywnego kursu. Realizowane są również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, na każdym poziomie kształcenia. 

Uczniowie zostaną przygotowani do kontynuowania nauki w klasach   ogólnodostępnych.

Dodatkowo szkoła zapewnia uczniom:    

– udział w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym, 

– udział w dodatkowych zajęciach artystycznych,

– szkolne wyjścia, spotkania z zaproszonymi gośćmi,

– udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych).