Liceum

O LICEUM

Liceum Ogólnokształcące ROE to doskonała propozycja dla uczniów, którzy oprócz przygotowania do egzaminu maturalnego, szukają dodatkowo możliwości dzielenia i rozwijania swoich pasji w grupie osób o podobnych zainteresowaniach.
Zajęcia tematyczne prowadzone są w klasach: aktorskiej, fotograficzno-operatorskiej, plastycznej, tanecznej, wokalnej, projektowania graficznego, prawniczej, dziennikarskiej i ogólnej.

Prowadzimy również klasy przygotowawcze dla uczniów obcojęzycznych, spośród których najliczniejszą grupę stanowi młodzież z Ukrainy.


Kadra dydaktyczne Liceum ROE to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się pasją, zaangażowaniem oraz wykorzystują nowoczesne metody pracy z uczniem. Zajęcia artystyczne prowadzą praktycy – specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.
Zajęcia w Liceum ROE odbywają się w budynku przy ul. Wagonowej 12, 53-609 Wrocław

Nasze atuty:
– atrakcyjna oferta nauczania,
– profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów i praktyków, prowadzących zajęcia artystyczne,
– wspieranie w rozwoju oraz indywidualne podejście do ucznia,
– dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,
– liczne wydarzenia i akcje aktywizujące dodatkowo uczniów,
– przyjazna atmosfera,
– dogodna lokalizacja,
czesne 0 zł!

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

PROFILE KLAS

Zajęcia realizowane są metodą warsztatową. Podczas całego cyklu nauczania, uczniowie będą ćwiczyć aparat wymowy, pracować nad dykcją, emisją głosu oraz ruchem scenicznym. Pod okiem pedagogów- aktorów będą pracować nad tekstem – wierszem, prozą, dialogiem scenicznym, filmowym, postaciami ze scenariusza. Uczniowie poznają również podstawy dubbingu, a w ramach pracy przed kamerą oswoją się ze swoim wizerunkiem, stworzą self tape i przećwiczą praktyczne zasady przygotowania do castingu.
Przez cały okres trwania nauki będą doskonalić swój warsztat teatralny oraz improwizacji.

Dodatkowo szkoła organizuje:

 • wyjścia do teatru,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych ( wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.
 

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023- 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Uczniowie nabędą i rozwiną umiejętności m.in. w zakresie: kompozycji i użycia koloru i światła, podstaw fotografii klasycznej i cyfrowej, współczesnych technik multimedialnych, podstaw sztuki operatorskiej i pracy z kamerą. Będą brać udział w zajęciach plenerowych i warsztatach.
Podczas zajęć uczniowie zrealizują projekty, m.in.: reportaże uliczne, społeczne, tematyczne, portret, awangardę, pejzaż. Nauczą się precyzować pomysły i tematy, będą pracować metodą projektu i interaktywną, umożliwiającą prezentowanie postawy aktywnej, twórczej, poszukującej. Zdobędą umiejętność starannego przygotowywania projektów oraz ich dokumentacji w formie portfolio.
Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonej pracowni fotograficznej oraz w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, przeznaczonego do realizacji projektów fotograficzno – operatorskich.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na wystawy fotograficzne,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

 

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Uczniowie nabędą i pogłębią praktyczne umiejętności plastyczne m.in. w zakresie: rysunku odręcznego, technik malarskich, rysunku technicznego, modelowania, kompozycji, perspektywy oraz historii sztuki. Podczas zajęć będą pracować z wykorzystaniem technik plastycznych, użytkowych, konstruowania, a także wykorzystaniem faktur i dostępnych narzędzi plastycznych. Rozwiną swoją świadomość, tożsamość i dojrzałość artystyczną.
Zajęcia mają formę warsztatów i prowadzone są w szkolnej pracowni plastycznej.
Uczniowie uczestniczą również w zajęciach plenerowych.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na wystawy i wernisaże,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

W ramach zajęć, uczniowie poszerzą swój warsztat techniczny, rozwiną pamięć ruchową, świadomość ciała, zostaną przygotowani psychofizycznie do autoprezentacji. Pod okiem profesjonalnych tancerzy pedagogów, będą tworzyli improwizacje, małe formy sceniczne i etiudy choreograficzne. Nauczą się pracy z partnerem oraz indywidualnej i zespołowej.
Będą wykonywać podstawowe elementy tańca współczesnego, tańca klasycznego oraz akrobatyki. Poznają różne style taneczne, m.in. jazz, hip-hop, disco dance, street jazz, modern jazz, a także komponenty choreograficzne, jak: przestrzeń, czas, dynamika, rytm.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na spektakle i pokazy taneczne,
 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Uczniowie, podczas zajęć warsztatowych, rozwiną umiejętności w zakresie śpiewu zespołowego oraz solowego. Będą pracować nad repertuarem w wybranej stylistyce, pogłębią wiedzę na temat swojego głosu, jego barwy i skali. Nabędą wiedzę m.in. w zakresie: emisji głosu, technik oddechu, artykulacji, dykcji, interpretacji tekstu, pracy z mikrofonem, pracy przed kamerą i przygotowania do castingu. Dowiedzą się więcej na temat swoich indywidualnych predyspozycji. Rozwiną się twórczo w kontekście tworzeniu własnego repertuaru. Zdobędą doświadczenie w występach publicznych przed widownią oraz online.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia na koncerty,
 • udział w przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania graficznego. Poznają zasady planowania projektu, przygotowywania szkiców koncepcyjnych w tradycyjnej formie, a następnie opracowywania koncepcji i pełnego projektu wersji cyfrowej. Poznają zasady dotyczące tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, będą rozróżniali grafikę użytkową, artystyczna, a także zapoznają się z zasadami tworzenia grafiki koncepcyjnej. Nauczą się staranności w przygotowywaniu projektów oraz ich dokumentacji w formie portfolio. Podczas cyklu kształcenia uczniowie zrealizują zadania praktyczne z zakresu projektowania m.in.: logo, księgi znaku, druków firmowych, reklamy w Internecie, etykiet, opakowań, podstaw tworzenia stron www. Zdobędą również podstawową wiedzę na temat prawa autorskiego.

Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów graficznych pakietu Adobe.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • udział w konkursach i przedsięwzięciach artystycznych (wewnętrznych i zewnętrznych),
 • spotkania ze znanymi artystami.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

W toku kształcenia uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach z bloku przedmiotów prawnych, m.in: podstaw prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego, kryminalistyki, prawa pracy. Poznają zagadnienia dotyczące: norm postępowania, aktów normatywnych, języka i systemu prawa, jego przestrzegania i stosowania. Ponadto, uczniowie rozwiną umiejętności analizowania, wyciągania wniosków oraz prowadzenia dyskusji. Wezmą też udział w zajęciach z autoprezentacji oraz wystąpień publicznych.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • wyjścia do sądów,
 • spotkania z prawnikami, kuratorami sądowymi, detektywami, kryminologami,
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.


Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze:
– uczniowie rozpoczynający naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2022/2023 – 2 godz. tygodniowo,
– uczniowie, którzy rozpoczęli naukę we wcześniejszych latach- kontynuacja dotychczasowego wymiaru godz.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Podczas zajęć uczniowie zdobędą podstawową wiedzę w zakresie dziennikarstwa oraz funkcjonowania współczesnych mediów. Program nauczania obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: organizacja systemu medialnego w Polsce i na świecie, podstawy prawa autorskiego i prawa prasowego, zagadnienia public relations, rola Internetu i social mediów w pracy dziennikarza. Uczniowie poznają poszczególne gatunki dziennikarskie oraz będą ćwiczyć redagowanie tekstów prasowych, radiowych i telewizyjnych. Nauczą się jak skutecznie przekonywać, prowadzić dyskusję i wywiad. Wezmą udział w zajęciach z autoprezentacji oraz wystąpień publicznych na żywo i przed kamerą.

Dodatkowo, w ramach warsztatów kreatywnego pisania, uczniowie skupią się na doskonaleniu rzemiosła pisania. Poznają i przeanalizują różne gatunki literackie, a także mechanizmy tworzenia sceny, fabuły, dialogów i rozwoju postaci. Wezmą udział w ćwiczeniach pobudzających twórcze myślenie. Będą samodzielnie pisać krótkie i dłuższe formy z gatunków literatury faktu i beletrystyki.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • szkolne wyjścia, spotkania z dziennikarzami i przedstawicielami mediów,
 • udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych),
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Dodatkowe zajęcia tematyczne prowadzone są wymiarze 2 godz. tygodniowo.

Rekrutacja 2022/2023
Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Klasa ogólna jest odpowiednią ofertą dla osób, które nie chcą wybierać konkretnego profilu i potrzebują większej elastyczności oraz czasu na określenie kierunku swoich przyszłych zainteresowań.

Program zajęć obejmuje naukę języka polskiego i WOS w trybie rozszerzonym.

Uczniowie klasy ogólnej będą mogli ponadto uczestniczyć w działaniach samorządu uczniowskiego i szkolnego wolontariatu oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę.

Dodatkowo szkoła organizuje uczniom:

 • szkolne wyjścia, spotkania z zaproszonymi gośćmi,
 • udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych),
 • udział w przedsięwzięciach organizowanych przez uczelnie wyższe.


Rekrutacja 2022/2023

Warunki rekrutacji
Harmonogram rekrutacji
Formularz zgłoszeniowy online

Klasa przygotowawcza to oferta dla uczniów z zagranicy, nie znających języka polskiego lub znających język polski w stopniu niewystarczającym do podjęcia nauki w klasach ogólnodostępnych, będących obcokrajowcami lub obywatelami Polski, którzy kształcili się dotychczas w innym państwie. Program nauczania przewiduje zwiększoną ilość godzin z języka polskiego, w formie intensywnego kursu. Realizowane są również zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, na każdym poziomie kształcenia. 

Uczniowie zostaną przygotowani do kontynuowania nauki w klasach   ogólnodostępnych.

Dodatkowo szkoła zapewnia uczniom:    

– udział w przedsięwzięciach o charakterze integracyjnym, 

– udział w dodatkowych zajęciach artystycznych,

– szkolne wyjścia, spotkania z zaproszonymi gośćmi,

– udział w konkursach (szkolnych i zewnętrznych).