Technikum

na strone technikum

W Technikum ROE uczniowie kształcą się w trzech atrakcyjnych zawodach. Cykl nauczania zakończony jest egzaminem zawodowym. Osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin maturalny mają możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Technik realizacji nagrań
Podczas nauki uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: realizowania nagrań i nagłośnień; rejestrowania, miksowania, przetwarzania i archiwizacji dźwięku; obsługi urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI.
Absolwenci będą mogli pracować m.in. : przy realizacji nagrań w radio, telewizji, firmach producenckich, teatrze, agencjach artystycznych i reklamowych a także przy organizacji imprez plenerowych i festiwali. Część zajęć odbywa się w profesjonalnym studio nagrań oraz w naszej własnej pracowni montażu dźwięku.

Technik organizacji turystyki
Podczas nauki uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: organizowania działalności turystycznej; organizowania i sprzedaży imprez i usług turystycznych; obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych; rozliczania imprez i usług turystycznych.
Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.: w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Technik reklamy
Podczas nauki uczniowie zdobywają umiejętności m.in. w zakresie: organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych; organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej; projektowania oraz wykonywania środków reklamowych.
Absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy m.in. w: agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych.

UWAGA! Informujemy, że nie prowadzimy rekrutacji do klasy pierwszej Technikum ROE na rok szkolny 2022/2023.
Osoby zainteresowane zapisaniem się do klasy trzeciej lub czwartej technikum, prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem szkoły.

Nasza kadra to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się pasją, zaangażowaniem oraz wykorzystują nowoczesne metody pracy z uczniem.
Zajęcia zawodowe prowadzą praktycy – specjaliści z doświadczeniem pedagogicznym, cieszący się uznaniem w swojej dziedzinie.

Zajęcia w technikum odbywają się na ul. Wagonowej 12, w nowoczesnych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych i pracowniach specjalistycznych.
Budynek szkoły znajduje się w dogodnej komunikacyjnie lokalizacji.

Część zajęć z realizacji nagrań prowadzona jest w profesjonalnym studio nagrań Politechniki Wrocławskiej przy ul. Janiszewskiego 7/9 ( okolice Wybrzeża Wyspiańskiego i Placu Grunwaldzkiego).