Technikum

na strone technikum

W Technikum ROE uczniowie mają możliwość kształcenia się w sześciu atrakcyjnych zawodach: technik realizacji nagrań, technik organizacji turystyki, technik reklamy, technik stylista, technik programista, technik informatyk. Cykl nauczania zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika. Osoby, które zdadzą egzamin maturalny mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

Kadra dydaktyczna Technikum ROE to zespół doświadczonych pedagogów, którzy w swojej pracy wykazują się pasją, zaangażowaniem oraz wykorzystują nowoczesne metody pracy z uczniem. 

Zajęcia w Technikum ROE odbywają się w budynku przy ul. Wagonowej 12 we Wrocławiu

Nasze atuty:

– atrakcyjna oferta nauczania,
– profesjonalna kadra doświadczonych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz specjalistów/praktyków, prowadzących zajęcia zawodowe,
– dostęp do nowoczesnego sprzętu i pracowni,
– wspieranie w rozwoju oraz indywidualne podejście do ucznia,
– liczne wydarzenia i akcje aktywizujące dodatkowo uczniów,
– przyjazna atmosfera,
– dogodna lokalizacja,
– czesne 0 zł!

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA (ZAWODY)

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia zawodowe odbywają się w profesjonalnym, zewnętrznym studiu nagrań oraz w szkolnej pracowni montażu dźwięku.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia: 

 • Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień
 • Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego
 • Authoring dźwięku
 • Archiwizacja dźwięku
 • Realizacja nagrań dźwiękowych
 • Przygotowanie do rejestracji dźwięku
 • Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich
 • Rejestracja dźwięku
 • Miksowanie dźwięku
 • Przetwarzanie dźwięku
 • Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika realizacji nagrań. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych : AUD.08. Montaż dźwięku i AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in.: przy realizacji nagrań w radio, w telewizji, w studiach filmowych, firmach producenckich, w  teatrze, w agencjach artystycznych i reklamowych, a także przy organizacji imprez plenerowych i festiwali.

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Biorą udział w licznych wyjściach i wycieczkach krajoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia:

 • Podstawy turystyki
 • Projektowanie imprez i dobór usług turystycznych
 • Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych
 • Rezerwacja usług i imprez turystycznych
 • Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • Organizowanie informacji turystycznej
 • Sprzedaż imprez i usług turystycznych
 • Realizacja imprez i usług turystycznych
 • Rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika organizacji turystyki. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych i HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w:  biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych i specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia zawodowe odbywają się w szkolnych pracowniach komputerowej i  fotograficznej.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia:

 • Podstawy reklamy
 • Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
 • Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
 • Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
 • Planowanie kampanii reklamowej
 • Realizowanie kampanii reklamowej
 • Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika reklamy. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego i PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w:  agencjach reklamowych, agencjach PR, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń i działach promocji środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, studiach graficznych, studiach produkcyjnych.

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnych, specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Zajęcia zawodowe odbywają się w profesjonalnie wyposażonej, szkolnej pracowni.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia: 

 • Podstawy odzieżownictwa
 • Projektowanie wyrobów odzieżowych
 • Wykonywanie wyrobów odzieżowych
 • Stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria
 • Dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku
 • Dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do budowy sylwetki i typu urody
 • Prowadzenie własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

   

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika stylisty. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych i MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku.

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie lub prowadzić własną działalność m.in.: w firmach usługowych i przemysłowych z branży odzieżowej,  przy sesjach zdjęciowych, na planach filmowych,  w telewizji, w teatrze, w agencjach modelingowych i reklamowych,  kreując wizerunek  indywidualnego klienta, w branży wydawniczej związanej z modą.

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia zawodowe odbywają się w profesjonalnie wyposażonych, szkolnych pracowniach informatycznych.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia:

 • Podstawy informatyki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Projektowanie oprogramowania
 • Programowanie obiektowe
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych
 • Testowanie i dokumentowanie aplikacji
 • Programowanie i testowanie aplikacji
 • Język obcy zawodowy,
 • Kompetencje personalne i społeczne,
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika programisty. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych: INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych i INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Absolwenci  będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w.: sektorze IT, instytucjach finansowych, sektorze telekomunikacji, agencjach reklamowych,  branży e-commerce,  centrach obliczeniowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,  branży rozrywkowej, służbie zdrowia.

 

Podczas nauki w szkole uczniowie mają zapewniony dostęp do nowoczesnego sprzętu i specjalistycznego oprogramowania. Zajęcia zawodowe odbywają się w profesjonalnie wyposażonych, szkolnych pracowniach informatycznych.

Przedmioty zawodowe realizowane w ramach kształcenia 

 • Podstawy informatyki
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
 • Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • Projektowanie stron internetowych
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Nauka w szkole zakończona jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz uzyskaniem tytułu technika informatyka. Uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwenci  będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in w : firmach sprzedających sprzęt komputerowy,  firmach instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe, punktach serwisowych sprzętu komputerowego, instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, agencjach reklamowych, przedsiębiorstwach korzystających z komputerów.