Technikum – harmonogram rekrutacji

TECHNIKUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.
Terminarz rekrutacji do Technikum ROE na rok szkolny 2024/2025

Do 20 czerwca 2024 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – rok szkolny 2024/2025 – PDF

Od 21 czerwca do 18 lipca 2024 r.
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie.

Od 21 czerwca do 18 lipca 2024 r.
Uzupełnienie złożonego podania o:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– oryginał zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
– zdjęcia (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42 mm),
– orzeczenie/opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada).

19 lipca 2024 r.
Wyniki rekrutacji
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

22 lipca 2024 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 22 lipca do 28 sierpnia 2024 r.
Wydanie skierowania na badanie lekarskie.

Od 22 lipca do 28 sierpnia 2024 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, oryginałem zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42 mm).

29 sierpnia 2024 r.
Wyniki rekrutacji uzupełniającej.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.