Rekrutacja uczniów z zagranicy

Rekrutacja uczniów z zagranicy

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi:

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły.
2.  Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42
3.  Świadectwo ukończenia szkoły ( przetłumaczone na język polski przez tłumacza  przysięgłego).
4.  Kserokopia paszportu.
5.  Odpis aktu urodzenia (dokument przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).
6.  Notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców.
7.  Dokument (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego) potwierdzający miejsce zamieszkania (dokładny adres) ucznia przybywającego z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 :

Do 24 czerwca 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły

Uwaga!
W związku z trwającą pandemią, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, ograniczyliśmy czasowo możliwość osobistych wizyt w sekretariacie szkoły.
Osoby, które chciałby złożyć podanie, prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie dokumentu oraz wysłanie skanu/zdjęcia na adres: liceum@roe.pl

POBIERZ PODANIE – wersja pdf

Od 25 czerwca do 26 lipca 2021 r.
Uzupełnienie podania o wszystkie dokumenty, wymagane podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.

27 lipca 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

 
Rekrutacja uzupełniająca:

28 lipca 2021 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 28 lipca do 27 sierpnia 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz ze wszystkimi  dokumentami, wymaganymi podczas przyjęcia do szkoły dla osób niebędących obywatelami polskimi.

30 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                        

1.  Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.  O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych   dokumentów.
3.  Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.  W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

 

Koszty nauki:

•  Czesne – 0 zł !
•  Szkolny Pakiet Organizacyjny* – obowiązkowa opłata 55 zł/m-c
(płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.
*Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego  jest dostępna w sekretariacie szkoły.

ZMIANA LOKALIZACJI SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021!

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 r. zajęcia w Liceum ROE będą się odbywać w nowej lokalizacji, na ul. Wagonowej 12.
Więcej informacji