Kalendarz roku szkolnego – technikum

Kalendarz roku szkolnego – technikum

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022
TECHNIKUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021 r.                   
Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2021 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i ocenach zachowania śródrocznych
4 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe 31 stycznia -13 lutego 2022 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

4 kwietnia 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
14 – 19 kwietnia 2022 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych 29 kwietnia 2022 r.
Egzamin maturalny 4 – 20 maja 2022 r.
Egzamin zawodowy Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z 20 sierpnia 2021 r.
Termin poinformowania uczniów pozostałych klas o przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
30 maja 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
Święta ustawowe           14 października 2021 r. – Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2021 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2021 r. – Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2022 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2022 r. – Święto Konstytucji 3 maja
16 czerwca 2022 r. – Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych 12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
4 maja 2022 r. – pisemna matura z języka polskiego
5 maja 2022 r. – pisemna matura z matematyki
6 maja 2022 r. – pisemna matura z języka angielskiego
17 czerwca 2022 r.
+3 dni na potrzeby organizacji egzaminu zawodowego i maturalnego na podstawie dyspozycji dyrektora szkoły
Praktyki zawodowe – klasy trzecie maj 2022 r.