Kalendarz roku szkolnego – technikum

Kalendarz roku szkolnego – technikum

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2020 r.
Czas trwania I semestru

 

1 września 2020 r. – 8 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.

Informacja o proponowanych ocenach na I semestr

Wystawienie ocen śródrocznych

4 grudnia 2020 r.

22 grudnia 2020 r.

Egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 12 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe  4 – 17 stycznia 2021 r.
Czas trwania II semestru

dla klasy IV:

11 stycznia – 30 kwietnia 2021 r.
dla klas  II, III:

11 stycznia – 25 czerwca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna  1 – 6 kwietnia 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klasy IV 30 kwietnia 2021 r.
Egzamin maturalny od 4 maja 2021 r.
Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

dla klasy IV:

24 marca 2021 r.

dla klas II, III:

21 maja 2021 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 22 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych  25 czerwca 2021 r. 
Ferie letnie  26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.