Kalendarz roku szkolnego – technikum

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
TECHNIKUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 4 września 2023 r.                   
Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach zachowania  22 grudnia 2023 r.
Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2024 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

25 marca 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasie maturalnej 26 kwietnia 2024 r.
Egzamin maturalny 7 – 23 maja 2024 r.
Egzamin zawodowy

Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE 

Czas trwania I semestru 4 września 2023 – 5 stycznia 2024 r.
Czas trwania II semestru

8 stycznia – 26 kwietnia 2024 r.

 
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Święta ustawowe           1 listopada 2023 r. – Wszystkich Świętych
1 maja 2024 r. – Święto Pracy
3 maja 2024 r. – Święto Konstytucji 3 maja
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 maja 2024 r.