Kalendarz roku szkolnego – technikum

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022 / 2023
TECHNIKUM ROE

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2022 r.                   
Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2022 r.

Termin poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych
i ocenach zachowania śródrocznych
9 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe 13 – 26 lutego 2023 r.
Termin poinformowania uczniów klas maturalnych o przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania

31 marca 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
6 – 11  kwietnia 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach maturalnych 28 kwietnia 2023 r.
Egzamin maturalny 4 – 23 maja 2023 r.
Egzamin zawodowy Zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r.
Termin poinformowania uczniów pozostałych klas o przewidywanych
ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i ocenach z zachowania
29 maja 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie
24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

Święta ustawowe           14 października 2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej
1 listopada 2022 r. – Wszystkich Świętych
11 listopada 2022 r. – Narodowe Święto Niepodległości
6 stycznia 2023 r. – Święto Trzech Króli
3 maja 2023 r. – Święto Konstytucji 3 maja
8 czerwca 2023 r. – Boże Ciało
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2 maja 2023 r.
9 czerwca 2023 r.