Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020 / 2021

Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne 7 września 2020 r.
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami 26 października 2020 r.
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

7 grudnia 2020 r.
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy III

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

29 marca 2021 r.
Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

24 maja 2021 r.