Zebrania z rodzicami

 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023
LICEUM ROE
 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W LICEUM ROE

 

Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

5 września 2022 r.

godzina 17.30, klasy:

1A,1B,1C, 1D,1E, 1F,1G

4D, 4E, 4F

godzina 18.30, klasy:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

24 października 2022 r.

godzina 17.30, klasy:

1A,1B,1C, 1D,1E, 1F,1G

4D, 4E, 4F

godzina 18.30, klasy:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

16 stycznia 2023 r.


godzina 17.30, klasy:

1A,1B,1C, 1D,1E, 1F,1G

4D, 4E, 4F

godzina 18.30, klasy:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy IV

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

3 kwietnia 2023 r.

godzina 17.30, klasy:

1A,1B,1C, 1D,1E, 1F,1G

4D, 4E, 4F

godzina 18.30, klasy:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami, konsultacje

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

29 maja 2023 r.

godzina 17.30, klasy:

1A,1B,1C, 1D,1E, 1F,1G

4D, 4E, 4F

godzina 18.30, klasy:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F

3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F