Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022
LICEUM ROE
Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne7 września 2021 r.
godzina 17.00, klasy 1 i 3
godzina 18.00, klasy 2

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami25 października 2021 r.
godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

10 stycznia 2022 r.
godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klasy III

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

4 kwietnia 2022 r.
godzina 17.00

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami, konsultacje

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych

30 maja 2022 r.
godzina 17.00