Zebrania z rodzicami

 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
LICEUM ROE
 

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE  RODZICÓW Z WYCHOWAWCAMI

W LICEUM ROE

 

Spotkanie dyrektora i wychowawców klas z rodzicami – sprawy organizacyjne

7 września 2023 r.

godzina 17.30, klasy:

1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G,

4A, 4B, 4C, 4D

godzina 18.30, klasy:

1E, 1H, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F,

3A, 3B, 3C, 3D

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

23 października 2023 r.

godzina 17.30, klasy:

1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2C,

4A, 4B, 4C, 4D

godzina 18.30, klasy:

1E, 1H, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F,

3A, 3B, 3C, 3D

 

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

Informacja o proponowanych ocenach za I semestr

18 grudnia 2023 r.


godzina 17.30, klasy:

1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2C,

4A, 4B, 4C, 4D

godzina 18.30, klasy:

1E, 1H, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F,

3A, 3B, 3C, 3D

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych dla klas IV

Informacja o wynikach nauczania w pozostałych klasach

25 marca 2024 r.

godzina 17.30, klasy:

1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2C,

4A, 4B, 4C, 4D

godzina 18.30, klasy:

1E, 1H, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F,

3A, 3B, 3C, 3D

Spotkanie wychowawców i nauczycieli z rodzicami

Konsultacje rodziców z nauczycielami

Informacja o proponowanych ocenach końcoworocznych w klasach I-III

27 maja 2024 r.

godzina 17.30, klasy:

1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G, 2C

godzina 18.30, klasy:

1E, 1H, 2A, 2B, 2D, 2E, 2F,

3A, 3B, 3C, 3D