Aktywne i aktywizujące metody nauczania

Cele:

1. Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania.

2. Przekonanie uczestników szkolenia o zaletach aktywizujących metodach nauczania.

3. Zachęcenie uczestników szkolenia do pracy metodami aktywizującymi.

 

 

Program:

1. Aktywne i aktywizujące metody nauczania.

2. Każdy nauczyciel reżyserem swojej lekcji.

3. Co zrobić, by edukować skutecznie?

4. Świadomy dobór metod kształcenia.

5. Wybrane metody aktywizujące uczniów.