Aktywne i aktywizujące metody nauczania

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy na wszystkich etapach kształcenia.

 

 

Cele:

1.      Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania.

2.      Przekonanie uczestników szkolenia o zaletach aktywizujących metodach nauczania.

3.      Zachęcenie uczestników szkolenia do pracy metodami aktywizującymi.

 

 

Program:

1.      Aktywne i aktywizujące metody nauczania.

2.      Każdy nauczyciel reżyserem swojej lekcji.

3.      Co zrobić, by edukować skutecznie?

4.      Świadomy dobór metod kształcenia.

5.      Wybrane metody aktywizujące uczniów.

 

 

Metody:

Wykład, metoda warsztatowa.

 

 

Prowadzący:

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną (aktualnie Uniwersytet Medyczny) w Katowicach oraz studia podyplomowe z ekologii i ochrony środowiska na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Posiada długoletnie doświadczenie dydaktyczne jako nauczyciel oraz wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z nauk medycznych, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej i środowiskowej oraz pedagogiki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, realizując projekty, warsztaty oraz szkolenia dla nauczycieli. Jest autorką wielu publikacji, w tym podręcznika do biologii w gimnazjum, scenariuszy zajęć i opracowań dla nauczycieli..

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.