Analiza psychologiczna rysunku dziecięcego

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele szkół podstawowych lub nauczyciele przedszkola i nauczania zintegrowanego szkół podstawowych.

 

Cele:

Ukazanie roli rysunków jako dodatkowej pomocy we właściwym diagnozowaniu dojrzałości rozwojowej i poznawczej dziecka.

 

Program:

Analiza i interpretacja rysunku dziecka w oparciu o wybrane narzędzia psychologiczne, symbolikę kolorów, kształtów, wykorzystanie przestrzeni oraz inne aspekty ważne dla diagnozy i terapii.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza rysunków, dyskusja

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.