Asertywne relacje w kontekście zasad savoir vivre

Adresaci szkolenia: 

Rady pedagogiczne.

 

Cele:

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą na temat technik profesjonalnej autoprezentacji w relacjach służbowych.
2. Diagnoza indywidualnego stylu komunikowania się z osobami w środowisku pracy.
3. Trening zachowań podnoszących skuteczność zachowań autoprezentacyjnych i interpersonalnych w środowisku pracy.
4. Trening umiejętności tworzenia i utrzymywania pozytywnego wizerunku własnej osoby  w relacjach profesjonalnych.

 

Program: 

1. Budowanie profesjonalnego wizerunku.
2. Autoprezentacja w środowisku przedszkolnym.
3. Komunikacja w relacjach międzyludzkich.
4. Savoir vivre w  relacjach służbowych.
5. Rozumienie i kontrola emocji w kontaktach interpersonalnych.

 

Metody:

Analiza przypadków, praca zespołowa, dyskusja grupowa, sesja informacji zwrotnych, odgrywanie ról (kamera-video), mini wykłady, grupowy trening zachowań asertywnych i innych, ułatwiających kształtowanie korzystnego wizerunku.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.