Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 2)

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. kształtowanie umiejętności otwartego, ale nie agresywnego sposobu wyrażania własnych opinii i potrzeb,
2. poznanie czynników wpływających na  budowania i utrzymywanie pozytywnych relacji,
3. nauka tego, jak reagować na krytykę ? demaskować aluzje,
4. jak mówić ?nie? bez poczucia winy i obrażania innych,
5. jak umiejętnie i właściwie wyrażać swoje opinie i uczucia,
6. wspieranie własnego rozwoju w ramach bycia asertywnym.

 

Program:
1.  Asertywność i warunki jej istnienia:
?    Prawa asertywności, a skuteczność i jakość relacji,
?    Typy zachowań ? rywalizacja, uległość, partnerstwo,
?    Ciało i umysł ?spójny język asertywności,
?    Moja własna mapa asertywności ? autodiagnoza.
2. Budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych:
?    Świadomość własnych zachowań,
?    Wewnętrzny krytyk ? jak sami ograniczamy własną asertywność,
?    Postawa ?Dorosłego? w analizie transakcyjnej.
3. Asertywność, jako  styl komunikacji wyrażający szacunek dla wszystkich stron procesu komunikacji:
?    Struktury językowe wypowiedzi asertywnych,
?    Zamiana ocen na opinie – komunikat ?JA?,
?    Konstruktywna krytyka ? rzetelna informacja zwrotna,
?    Nie mów ?TAK?, gdy chcesz powiedzieć ?NIE?,
?    Jak reagować na manipulację,
?    Wyrażanie uczuć pozytywnych, przyjmowanie pochwał,
?    Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób,

 

Metody:
Zajęcia obejmują wykład oraz trening oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno ? Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.