Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 2)

Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja 2)

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
1. kształtowanie umiejętności otwartego, ale nie agresywnego sposobu wyrażania własnych opinii i potrzeb,
2. poznanie czynników wpływających na  budowania i utrzymywanie pozytywnych relacji,
3. nauka tego, jak reagować na krytykę – demaskować aluzje,
4. jak mówić „nie” bez poczucia winy i obrażania innych,
5. jak umiejętnie i właściwie wyrażać swoje opinie i uczucia,
6. wspieranie własnego rozwoju w ramach bycia asertywnym.

 

Program:
1.  Asertywność i warunki jej istnienia:
•    Prawa asertywności, a skuteczność i jakość relacji,
•    Typy zachowań – rywalizacja, uległość, partnerstwo,
•    Ciało i umysł –spójny język asertywności,
•    Moja własna mapa asertywności – autodiagnoza.
2. Budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych:
•    Świadomość własnych zachowań,
•    Wewnętrzny krytyk – jak sami ograniczamy własną asertywność,
•    Postawa „Dorosłego” w analizie transakcyjnej.
3. Asertywność, jako  styl komunikacji wyrażający szacunek dla wszystkich stron procesu komunikacji:
•    Struktury językowe wypowiedzi asertywnych,
•    Zamiana ocen na opinie – komunikat „JA”,
•    Konstruktywna krytyka – rzetelna informacja zwrotna,
•    Nie mów „TAK”, gdy chcesz powiedzieć „NIE”,
•    Jak reagować na manipulację,
•    Wyrażanie uczuć pozytywnych, przyjmowanie pochwał,
•    Wyrażanie próśb i oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób,

 

Metody:
Zajęcia obejmują wykład oraz trening oparty na technikach pracy z grupą: ćwiczenia, dyskusja moderowana, kwestionariusze, analiza przypadku, symulacje, warsztat.

 

Prowadzący:
Szkolenie poprowadzi trener i konsultant z kilkunastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w obszarach związanych z psychologią, zarządzaniem, HR i rozwojem umiejętności osobistych. Psycholog, certyfikowany coach ICC oraz doradca zawodowy. Ponadto absolwentka Zarządzani Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz doktorantka studiów Ekonomiczno – Społecznych w SGH w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w pionie ZZL w międzynarodowej korporacji, w działach edukacji i szkoleń dużych firm szkoleniowych, oraz prowadząc własną firmę. Prowadzi autorskie szkolenia, warsztaty i wykłady kierowane dla klientów z różnych branż, zróżnicowanych grup zawodowych na różnych poziomach kompetencji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.