Asertywność w kontaktach służbowych

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele:

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego i otwartego prezentowania własnych opinii.

2. Wypracowanie asertywnych form komunikacji.

3. Nabywanie umiejętności asertywnego zachowania, w celu precyzowania oczekiwań, obrony własnego stanowiska i wyznaczania granic w kontakcie z rozmówcą.

 

 

Program:

1. Zachowania asertywne, agresywne i uległe.

2. Mój preferowany styl zachowania ? mapa indywidualnej asertywności.

3. Komunikaty asertywne ? zasady i dostosowanie do odbiorcy (rodzic, dziecko czy podwładny).

4. Asertywna odmowa.

5. Zasady zachowań wobec nacisku ze strony rodziców lub nauczycieli – gdy zwykła odmowa nie wystarcza.

6. Asertywność a krytyka, reagowanie na krytykę słuszną i niesłuszną.

7. Stawianie granic  ? asertywne sposoby reagowania wobec osób zdenerwowanych lub  agresywnych.

8. Asertywnie wobec manipulacji i gróźb.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.