Asertywność w pracy nauczyciela

Adresaci szkolenia:

zainteresowani nauczyciele

 

Cele:
1. Wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych (asertywnego traktowanie siebie, asertywność w komunikacji na co dzień).
2. Kształtowanie  umiejętności  asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania.
3. Poznanie  podstawowych technik asertywności.
4. Wyposażenie nauczycieli w praktyczne umiejętności dotyczące zachowań asertywnych (asertywnego traktowanie siebie, asertywność w komunikacji na co dzień).
5. Kształtowanie  umiejętności  asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania.
6. Poznanie podstawowych technik asertywności.

 

Program:
1.Zachowania asertywne.
2.Style zachowań: asertywny, uległy, agresywny.
3.Asertywność  w komunikacji na co dzień, w wyrażaniu własnego zdania, poglądów.
4.Asertywność w inicjowaniu, podtrzymywaniu i ograniczaniu komunikacji z innymi ludźmi.
5.Niewerbalne i werbalne komponenty komunikacji asertywnej.
6.Asertywność, a traktowanie siebie.
7.Asertywna krytyka, prośba, odmowa.
8.Trening zachowań asertywnych – „ściąga z odmawiania?


Metody:

aktywizujące

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin  dydaktycznych

 

Prowadzący: trener z przygotowaniem pedagogicznym , moderator, doradca NGO i koordynator projektów. Jestem absolwentką Szkoły Trenerów ?Sieć? Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we Wrocławiu. Certyfikowanym Trenerem Szkoły Młodych Trenerów IES. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika spec. psychologia edukacji z coachingiem w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Prowadzę warsztaty z szeroko pojętego rozwoju organizacji, rozwoju zawodowego i osobistego, a także grupowe i indywidualne treningi umiejętności społecznych i rozwoju osobistego oraz grupy wsparcia. Mam za sobą profesjonalne przygotowanie merytoryczne uprawniające mnie do prowadzenia grupowych warsztatów tematycznych z zakresu psychoedukacjij i treningu psychologicznego. Wziąż je doskonalę. Wierzę w moc pozytywnego słowa i wewnętrzną motywację. Praca z ludzi to moja pasja, jestem w niej nastawiona na naukę metodami aktywnymi. Najbardziej cenię sobie zaangażowanie i nastawienie na efektywność.