Autoewaluacja w szkole

Adresaci szkolenia: 

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy oświaty.

 

Cele: 

Realizacja programu sprawi, iż uczestnik szkolenia:

1. Pozna obowiązujące prawo z zakresu nadzoru pedagogicznego.

2. Pozna metodologię ewaluacji, wyznaczania obszarów badawczych, projektowania i prowadzenia badań ewaluacyjnych.

3. Pozna metody badań ? ankieta, wywiad, obserwacja, badanie dokumentacji, samoocena, grupy fokusowe, informacje zwrotne, obserwacje koleżeńskie.

4. Jak podsumować ewaluację?

 

Program: 

1.  Ewaluacja jako forma nadzoru pedagogicznego.

2.  Nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów.

3.  Metodologia ewaluacji

4.  Jakie metody badań są najczęściej stosowane, ich charakterystyka.

5.  Jak można inaczej? ? mniej stosowane metody badań.

5.  Autoewaluacja w procesie zarządzania szkołą.

6.  Autoewaluacja w pracy nauczyciela.

7.  Zasady etyczne ewaluacji.

8.  Jak wiedzę z warsztatu przełożyć na grunt szkoły?

 

Metody:

Mini-wykład, warsztaty twórcze, poznanie różnych metod ewaluacji, wykorzystanie ich w codziennej pracy nauczyciela i szkoły.

 

Prowadzący: 

Nauczyciel dyplomowany matematyki, wieloletni, aktualny dyrektor szkoły podstawowej, absolwent TERM-u, egzaminator OKE, ekspert ds. awansu zawodowego, ekspert MEN w programie ” Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, I etapu „Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny pracy szkół.” Od kilku lat prowadzi szkolenia dla rad pedagogicznych w różnych typach szkół wykorzystując swoje kierownicze doświadczenie.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.