Automotywacja i podnoszenie własnej efektywności pracy. Przeciwdziałanie stresowi

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

1. Wzrost świadomości i wiedzy w zakresie możliwości modelowania zachowań podwładnych.

2. Poznawanie i doskonalenie sposobów samomotywacji.

3. Pogłębianie wiedzy w zakresie skutecznego radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

 

Program:

1. Budowanie automotywacji  poprzez nastawienie ? jak pracować nad motywacją wewnętrzną.

2. Zamiana programowania negatywnego na pozytywne ? techniki.

3. Czynniki wywołujące stres ? test Holms?a.

4. Wybrane techniki radzenia sobie ze stresem.

5. Wypalenie i rutyna  – komu grozi wypalenie (cechy środowiskowe i osobowościowe sprzyjające wypaleniu).

6. Jak nie wypalić się w pracy ? profilaktyka.

7. Budowanie automotywacji  poprzez modelowanie środowiska (zadania, ludzie).

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.