Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie – eksperymenty przyrodnicze warunkiem zrozumienia praw przyrody. Nauczanie TIK w XXI wieku.

Adresaci szkolenia:

zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych

 

Cele:
1.Poznanie kompetencji nauczyciela XXI wieku.
2.Poszerzenie metod nauczania przedmiotów przyrodniczych.
3.Doskonalenie umiejętności pracy z użyciem nowoczesnych technologii.

 

Program:
1. Mądre i użyteczne korzystanie z Internetu.
2. Świat multimediów.
3. Praca w chmurze na co dzień.
4. Przygotowanie do korzystania z platformy.
5. Profesjonalizm współczesnego nauczyciela w kontekście nowych wyzwań w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.
6. Metodologia eksperymentów przyrodniczych ? wykorzystanie procedury badawczej w praktyce szkolnej.
7. Nauczanie przez odkrywanie (dociekanie  naukowe), jako podstawa samodzielnego poznawania praw przyrody.
8. Wykorzystanie źródeł informacji w wizualizacji i symulacji zjawisk przyrodniczych (on-line).
9. Tworzenie map myśli.

 

Metody:

aktywizujące, praktyczne, mini ? wykład

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący: 

nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie, doradca metodyczny z zakresu geografii, przyrody i edukacji regionalnej, przeprowadziłam około 400 godzin szkoleń dla dorosłych, głównie dla nauczycieli.