Bezpieczeństwo i profilaktyka agresji w szkołach (łącznie z agresją słowną)

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Cele:

1. Nauczyciel poznaje psychologiczne podłoże agresywnego zachowania

2.Nauczyciel otrzymuje narzędzie pozwalające na pracę z uczniem w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi.

3.Nauczyciel poznaje nowe metody pracy pozwalające na minimalizowanie i kanalizowanie agresji

Dla kogo? Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich

 

 

Program:

1.Czy warto być grzecznym?

2.Co to jest agresja? Konflikt a agresja

3.Podłoże agresywnych zachowań

4. Agresja słowna – przyczyny

5. Agresja fizyczna przyczyny

6. Błędne koło zachowań Fridemanna von Thuna

6. Błędy w komunikacja werbalnej i niewerbalnej przyczyną konfliktów

7. Asertywność i agresja

8. Jak rozwiązywać konflikty: mediacja, negocjacje i inne

9. Gry i zabawy terapeutyczne

10. Sposoby nieinwazyjnego wyrażania gniewu. Komunikat ?ja?

11. Parafraza jako narzędzie rozumienia cudzego gniewu.

 

 

 Metody:

Aktywne, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadku,

 

 

Prowadzący:

– 25letni staż  pracy pedagogicznej, nauczyciel w oddziale ?0? , dyrektor przedszkola , logopeda i socjoterapeuta ; ukończone nauczanie początkowe ; od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli.

– trener komunikacji i kompetencji miękkich, technik kreatywnego myślenia i motywacji. Od 2011 prowadzi wspólnie z żoną autorski program edukacyjny ?Bezpieczne Przedszkole?, który jest realizowany przez 340 przedszkoli w całej Polsce. Autor opowiadań dla dzieci i e-booka ?Zarządzanie sobą w czasie?. Kilkaset godzin szkoleniowych dla rad pedagogicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w całej Polsce.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.