Budowanie autorytetu i współpraca w zespole

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne.

 

Cel:

Wzrost świadomości w zakresie czynników budujących i wspierających autorytet nauczyciela.

 

Program:

1. Samodoskonalenie indywidualnych kompetencji i umiejętności interpersonalnych oraz ich efektywne wykorzystanie w pracy z zespołem.

2.  Wzmocnienie poczucia własnej wartości i roli w zespole.

3.  Sztuka budowania kontaktu, autorytetu i wiarygodności.

4.  Struktura i organizacja sprawnie współpracującego zespołu.

5.  Specyfika komunikowania się w grupie.

6.  Zespołowe identyfikowanie i przełamywanie barier i blokad pojawiających się w grupie.

7.  Sposoby definiowania, realizowania i weryfikacji celów zespołu.

8.  Techniki twórczego inspirowania i generowania pomysłów.

9.  Skuteczne metody motywowania siebie oraz zespołu.

10. Identyfikacja ról grupowych oraz dynamiki grupy i ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołu.

11. Stworzenie misji strategii działania zespołu.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, metody aktywizujące, scenki, symulacje, gry, casy, kwestionariusze, elementy wykładu interaktywnego.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi psycholog, wykładowca uczelni wyższych, doświadczony trener i asesor. Realizuje zajęcia dla kadry zarządzającej, nauczycieli, rad pedagogicznych oraz młodzieży, z zakresu budowania i integracji zespołów, budowania relacji międzyludzkich, komunikacji, stresu, asertywności, technik wpływu społecznego, pracy metodami aktywizującymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu personelem, współtworzeniu polityki personalnej, a także polityki szkoleniowo-rozwojowej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.