Budowanie tożsamości i wizerunku szkoły1

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, pracownicy administracyjni szkoły.

 

Cele:

Uczestnicy warsztatu dowiedzą sięczym są tożsamość i wizerunek. W jakim celu i w jaki sposób kształtować tożsamość szkoły oraz jak na jej bazie budować wizerunek instytucji. Jak tworzyć szkołę, która prawdziwie wyróżnia się od konkurencji, przyciąga nowych uczniów i ich rodziców, a także daje zadowolenie z pracy nauczycielom. Uczestnicy będą także mieli okazję do ćwiczeń praktycznych. Efektem szkolenia będzie wiedza i umiejętności w zakresie budowania tożsamości i wizerunku szkoły.

 

Program:

1. Tożsamość:

  • definicja tożsamości organizacji w odniesieniu do szkoły,\
  • analiza potencjału organizacji i elementów identyfikujących takich, jak: misja, cel, formy działania, kultura organizacyjna, oferta produktów czy usług,
  • wyróżniki organizacji ? kontekst szkoły.

2. Wizerunek:

  • definicja wizerunku organizacji w odniesieniu do szkoły,
  • rodzaje wizerunku,
  • metody badania wizerunku,
  • fenomeny związane z powstawaniem wizerunku,
  • budowanie wizerunku szkoły.

3. Odniesienie tożsamości do wizerunku szkoły ? m.in. cechy tożsamości szkoły, które mogą przełożyć się na determinanty wizerunku. Wypracowanie pożądanego wizerunku szkoły.

 

Metody:

Warsztat ? podczas, którego zostaną zastosowane metody problemowe (klasyczna, burza mózgów, sytuacyjna i studiów przypadków), metody praktyczne (ćwiczenia indywidualne i grupowe) oraz elementy metody podającej (dyskusja i wykład interaktywny, przykłady z praktyki życia publicznego).

 

Prowadzący:

Prowadzi zajęcia, szkoli, konsultuje – osoby, firmy i instytucje z zakresu m.in.: public relations, wystąpień publicznych, pisania tekstów promocyjnych, strategii komunikacji i promocji, dydaktyki w zakresie komunikacji społecznej. Specjalizuje się w tematyce promocji projektów oraz instytucji edukacyjnych i publicznych.

Z wykształcenia jest filologiem polskim (po specjalnościach: dydaktycznej i retorycznej) oraz PRowcem. Jest doktorem nauk humanistycznych, a od 2001 roku zajmuje się public relations w praktyce. Zawodową drogę rozpoczęła promując Bibliotekę Śląską (m.in. projekty z zakresu komunikacji, promocji i edukacji). Potem pracując dla założyciela największej grupy szkół wyższych w Polsce ? TEB Akademia, dbała o wizerunek Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Zajmowała się public relations i promocją (głównie usług edukacyjnych), organizowała także wiele projektów skierowanych do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

Występuje na cyklicznych konferencjach takich jak: PR Forum, Kongresie Profesjonalistów PR czy Kongresie Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Publikuje m.in. w miesięczniku ?Dyrektor Szkoły?. Udziela się społecznie – jest członkinią zespołu ds. edukacji Rady ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Marszałku Województwa Śląskiego oraz  członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations Oddział Śląsk (PSPR).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.