Budowanie współpracy w zespole nauczycielskim

Adresaci szkolenia:

Rady pedagogiczne, dyrektorzy, nauczyciele.

 

Cel:

Wyposażenie nauczycieli w umiejętność tworzenia twórczych  zespołów, których działania oparte są na zdrowych zasadach współpracy.

 

Program: 

1. Trening komunikacji interpersonalnej.
2. Trening asertywności.
3. Konflikt w zespole, jako szansa na rozwój.
4. Budowanie wzajemnego wsparcia w zespole nauczycielskim.
5. Wypalenie zawodowe nauczycieli.

 

Metody:

Warsztat, videotrening.

 

Prowadzący:

Trener, praktyk, były wieloletni dyrektor szkoły, specjalizuje się we wspomaganiu nauczycieli w zakresie pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz w pracy z uczniami z ADHD i innymi trudnościami wychowawczymi, współpracuje z Fundacją ?Promyk Słońca?, realizuje kursy kwalifikacyjne i projekty europejskie dla nauczycieli.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia