Chcę lepiej komunikować się z uczniem (rodzicem)

Adresaci szkolenia: 

Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Rady Pedagogiczne szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Cele:

1.      Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli  w zakresie wspierania rozwoju ucznia.

2.       Poznanie problemów młodzieży w okresie dorastania.

3.      Określenie tych aspektów własnego sposobu komunikowania się, które mogą stanowić barierę w efektywnym porozumiewaniu się.

4.      Wykorzystanie w praktycznych sytuacjach edukacyjnych narzędzi mających wpływ na skuteczność porozumiewania się.

 

Program:

1.      Jakiego nauczyciela potrzebuje młodzież w okresie dorastania?

2.      Sytuacja konfliktowa jako szansa na osiągnięcie lepszego sposobu komunikowania się.

3.      Określenie własnego stylu komunikacji i związanych z nim możliwych utrudnień w relacjach.

4.      Uwarunkowania komunikacji wspierającej rozwój ucznia.

5.      Praktyczne ćwiczenie realnych sytuacji ze szkolnej klasy z wykorzystaniem narzędzi skutecznego komunikowania się.

 

Metody:

Warsztatowa forma prowadzenia zajęć, mini wykład, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, scenki (odgrywanie ról), ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

Prowadzący: 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowych Studiów Coachingu,  ukończyła też roczny program Innowacje i polityka edukacyjna na Uniwersytecie Bostońskim jako stypendystka Fulbrighta. Obecnie prowadzi zajęcia z dydaktyki Wiedzy o społeczeństwie na wydziale Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.  Wieloletni doradca metodyczny i konsultant nauczycieli w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, trener ? praktyk z dwudziestoletnim stażem prowadzenia szkoleń głównie z zakresu doskonalenia kompetencji uczenia się, organizowania procesu kształcenia, a także komunikacji interpersonalnej. Współpracowała z wieloma instytucjami w kraju i za granicą,tworząc i z powodzeniem realizując programy wspierające innowacje procesu kształcenia, takie jak:  ?Pisanie scenariuszy przyszłości edukacji?,  ?Tutor w gimnazjum??Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji?. Współpracowała między innymi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej , Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Program Comenius),  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Association for Teacher Education in Europe (ATEE).

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.