Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                        

Terminarz rekrutacji do Liceum ROE na rok szkolny 2021/2022:

Do 24 czerwca 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf

Od 25 czerwca do 26 lipca 2021 r.
Uzupełnienie złożonego podania o:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zdjęcia ( dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42)

27 lipca 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

28 lipca 2021 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 28 lipca do 27 sierpnia 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42).

30 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ I TRZECIEJ wersja pdf

ZMIANA LOKALIZACJI SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021!

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 r. zajęcia w Liceum ROE będą się odbywać w nowej lokalizacji, na ul. Wagonowej 12.
Więcej informacji