Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.
Terminarz rekrutacji do Liceum ROE na rok szkolny 2022/2023:

Do 23 czerwca 2022 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

(PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ wersja pdf)

Od 24 czerwca do 21 lipca 2022 r.
Uzupełnienie złożonego podania o:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zdjęcia ( dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42)

22 lipca 2022 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

25 lipca 2022 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 25 lipca do 29 sierpnia 2022 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42).

30 sierpnia 2022 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY TRZECIEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY CZWARTEJ wersja pdf