Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

 

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                                  

Terminarz rekrutacji do Liceum ROE na rok szkolny 2021/2022:

Do 24 czerwca 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

Uwaga!
W związku z trwającą pandemią, w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów, ograniczyliśmy czasowo możliwość osobistych wizyt w sekretariacie szkoły.
Osoby, które chciałby złożyć podanie, prosimy o pobranie, wypełnienie i podpisanie dokumentu oraz wysłanie skanu/zdjęcia na adres: liceum@roe.pl

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf

Od 25 czerwca do 26 lipca 2021 r.
Uzupełnienie złożonego podania o:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zdjęcia ( dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42)

27 lipca 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca:

28 lipca 2021 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 28 lipca do 27 sierpnia 2021 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz  z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,  oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42).

30 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf

 

Sprawdź warunki rekrutacji!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ I TRZECIEJ wersja pdf