Harmonogram rekrutacji

 

LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.

Terminarz rekrutacji do Liceum ROE na rok szkolny 2023/2024:

Do 22 czerwca 2023 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły.

(PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ wersja pdf)

Od 23 czerwca do 20 lipca 2023 r.
Uzupełnienie złożonego podania o:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– zdjęcia (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42)

21 lipca 2023 r.
Wyniki rekrutacji
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca:

24 lipca 2023 r.
Opublikowanie informacji o ilości wolnych miejsc.

Od 24 lipca do 29 sierpnia 2023 r.
Złożenie podania o przyjęcie do szkoły wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zdjęć (dwie podpisane fotografie o wymiarach 30×42).

30 sierpnia 2023 r.
Wyniki rekrutacji uzupełniającej.
Poinformowanie kandydatów o tym, czy zostali przyjęci  do szkoły.

 

SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

 

 

PODANIA ROK SZKOLNY 2023/2024

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ  wersja pdf

PODANIE DO KLASY TRZECIEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY CZWARTEJ wersja pdf

 

 

UWAGA! Uczniowie, zainteresowani rozpoczęciem nauki w trwającym obecnie roku szkolnym 2022/2023, proszeni są o wypełnienie poniższych podań:
PODANIA  – TRWAJĄCY ROK SZKOLNY 2022/2023

PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY DRUGIEJ  wersja pdf

PODANIE DO KLASY TRZECIEJ wersja pdf

PODANIE DO KLASY CZWARTEJ wersja pdf