Liceum – warunki rekrutacji

Liceum – warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 LICEUM ROE nie uczestniczy w elektronicznej rekrutacji prowadzonej przez gminę Wrocław.                                                                                                

1.   Szkoła nie przeprowadza egzaminów wstępnych.
2.   O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność złożenia przez kandydata, w określonym w harmonogramie terminie, kompletu wymaganych   dokumentów.
3.   Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły  podejmuje dyrektor szkoły.
4.    W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się organizację rekrutacji uzupełniającej.

Koszty nauki:

  • Czesne – 0 zł!
  • Szkolny Pakiet Organizacyjny* – obowiązkowa opłata 55 zł/m-c (płatne od września do czerwca włącznie) lub jednorazowa wpłata 490 zł.

*Szczegółowa informacja na temat pozycji dofinansowanych w ramach Szkolnego Pakietu Organizacyjnego jest dostępna w sekretariacie szkoły.

Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do szkoły:
1.   Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2.   Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu ósmoklasisty.
3.    Podanie o przyjęcie do szkoły ( PODANIE DO KLASY PIERWSZEJ – wersja pdf )
4.    Dwie podpisane  fotografie o wymiarach 30×42

SPRAWDŹ HARMONOGRAM REKRUTACJI!

REKRUTACJA UCZNIÓW Z ZAGRANICY

ZMIANA LOKALIZACJI SZKOŁY OD 1 WRZEŚNIA 2021!

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2021 r. zajęcia w Liceum ROE będą się odbywać w nowej lokalizacji, na ul. Wagonowej 12.
Więcej informacji