Dlaczego dotychczasowa praktyka nauczania szkolnego jest mało efektywna?

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele i wychowawcy placówek oświatowych.

 

Cele:

1. Nauczyciel po szkoleniu:

  • potrafi wskazać problemy edukacyjne współczesnej szkoły,
  • potrafi wprowadzać elementy zmiany we własnej praktyce edukacyjnej,
  • planuje i realizuje zajęcia dla uczniów związane z procesem uczenia się.

 

Program:

1.      Jaka ma być szkoła XXI wieku ? oczekiwania uczniów i rodziców:

?         Jak mamy nauczać w tej szkole?

?         Kto ma nauczać?

?         Kogo mamy nauczać?

?         W jakim celu mamy nauczać?

?         Dla jakiej przyszłości mamy nauczać?

?         Czego w szkole nauczono Cię o uczeniu się?

?         Co uczniowie wiedzą na temat uczenia się?

2.      Czy nowa podstawa programowa starego nauczania ? refleksje i doświadczenia nauczycieli. Co można zmienić?

 

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, dyskusja, ćwiczenia w grupach.

 

 

Prowadzący:

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym  spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.