Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczyciela

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

 

Cele:
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji współczesnego nauczyciela ? wychowawcy.  Wdrożenie do prowadzenia systematycznej autoewaluacji swoich umiejętności w kontekście potrzeb współczesnej szkoły i rozwijającej się rzeczywistości. Poznanie sposobów uczenia się i doskonalenia nauczyciela ? wychowawcy w uczącej się organizacji. Istota uczących się zespołów, uczącej się organizacji. Wyposażenie w podstawowe umiejętności kluczowe w zakresie planowania, projektowania i organizowania uczenia się i samodoskonalenia.

 

Program:

1.Wychowanie. Wartości współczesnego człowieka. Doświadczenie ucznia.
2.Koncepcje socjalizacji ? edukacja szkolna ? modele myślenia pedagogicznego.
3.Rzeczywistość szkolna ? analiza wyników badań ?Bezpieczna szkoła?.
4.Systemowe rozwiązania na rzecz wychowania. Procedury w systemie.
5.Kompetencje współczesnego nauczyciela. Umiejętności kluczowe.
6.Doskonalenie umiejętności wychowawczych. Wiedza o dziecku/uczniu.
7.Osobowość. Preferencje. Temperament. Inteligencja. Style myślenia.
8.Style poznawcze. Style uczenia się. Rozpoznawanie. Diagnozowanie potrzeb.
9.Wykorzystywanie wyników w projektowaniu i planowaniu pracy.
10.Nauczyciel ? wychowawca członkiem uczącej się organizacji.
11.Sposoby doskonalenia umiejętności wychowawczych. Techniki uczenia się.


Metody:

Prezentacja, aktywny wykład połączony z prezentacją multimedialną, analiza problemu, analiza tekstu przewodniego, analiza przypadków, analiza sytuacji wychowawczych, dyskusja, wymiana doświadczeń, PWRP, gry symulacyjne, PWIP.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:  mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany, trzeci stopień specjalizacji zawodowej. Długoletni wicedyrektor szkoły,  twórca i organizator nowatorskich rozwiązań metodycznych, opracowanie i prowadzenie innowacji i eksperymentów, opracowania metodyczne dla nauczycieli, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów i nauczycieli, wykładowca SN i KN, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, organizacja i kierownictwo kursów kwalifikacyjnych oraz doskonalących, szkolenia rad pedagogicznych, prowadzenie badań pedagogicznych, prowadzenie ewaluacji pracy szkól metodą ?Profil Szkoły?…