Dyrektor szkoły jako skuteczny przywódca i organizator pracy zespołowej nauczycieli ? kompas motywacji ? praktyczne metody motywowania siebie i innych.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych, w tym przerwa kawowa

 

Koszt udziału w sieci: 250 zł od osoby

 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwę kawową, zaświadczenie uczestnictwa w spotkaniu sieci