Dyrektor w roli zarządzającego systemem komunikacji w organizacji-wybrane elementy

Cele:

Wyposażenie uczestników w umiejętności sprawnego komunikowania, które decydują o efektywnej współpracy w zespole i grupie pracowników organizacji wykonujących zadania wymagające koordynacji. Uczestnicy szkolenia poznają techniki sprawnej komunikacji, możliwe błędy w komunikowaniu i sposoby im zapobiegania. W licznych ćwiczeniach i grach symulacyjnych uczestnicy będą mieli okazję rozwijać nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności w zakresie podejmowania współpracy w zespole.  

Ponadto dostarczenie narzędzi pomagających w rozwijaniu współpracy, komunikacji i pokonywaniu ewentualnych trudności w pracy zespołowej.

 

 

Program:

1. Znaczenie komunikacji dla efektywnej pracy zespołowej i indywidualnej

2.?Jak mówić żeby nas słuchano? ? rola nadawcy w zapewnieniu sprawności komunikacji

3. ?Jak słuchać, żeby do nas mówiono? ? rola cech odbiorcy w zapewnieniu efektywnej komunikacji

4. Komunikowanie w sytuacji perswazyjnej ? jak skutecznie przekonywać innych i bronić swoich racji

5. Komunikowanie w sytuacji trudnej i konfliktowej

6. Efektywne komunikowanie się i współpraca w zespole