dyrektorzy-szkolenia-miękkie-aktywizowanie

1. Automotywacja i podnoszenie własnej efektywności pracy. Przeciwdziałanie stresowi – szczegóły…

 

2. Działanie w warunkach stresu – szczegóły…

 

3. Jak przeciwdziałać skutkom stresu i wypaleniu zawodowemu? – szczegóły…

 

4. Jak wygrać ze stresem? – szczegóły…

 

5. Pobudzanie motywacji podwładnych – szczegóły…

 

6. Praca zespołowa rady pedagogicznej – szczegóły…

 

7. Praca zespołowa rady pedagogicznej. Integracja dla współpracy – szczegóły…

 

8. Profilaktyka stresu i wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela – szczegóły…

 

8. Stres i wypalenie zawodowe – co zrobić, aby praca nie stała się przykrym obowiązkiem? – szczegóły…

 

9. Sztuka motywacji. Wprowadzenie do zagadnienia – szczegóły…

 

10. Wypalenie zawodowe – szczegóły…

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE