dyrektorzy-szkolenia-miękkie-mediacje

Autoprezentacja

 

1. Jak Cie widzą, tak kupują – autoprezentacja w oświacie – szczegóły…

 

2. Jak dobrze się sprzedać, czyli jak zwiększyć atrakcyjność i efektywność prezentacji – szczegóły…

 

3. Wystąpienia publiczne i autoprezentacja dla zaawansowanych – szczegóły…

 

Asertywność

 

1. Asertywne relacje w szkole w kontekście zasad savoir vivre – szczegóły …

 

2. Asertywne, czyli stanowcze, życzliwe i odwazne interakcje z otoczeniem – szczegóły…

 

3. Asertywność w kontaktach służbowych ( propozycja nr 1) – szczegóły…

 

4. Asertywność w kontaktach służbowych (propozycja nr 2) – szczegóły…

 

5. Trening asertywności, czyli rzecz o dyplomatycznej perswazji – szczegóły…

 

Komunikacja

 

1. Budowanie współpracy między szkołą a rodzicami – szczegóły…

 

2 Jak rozmawiać z uczniem, klasą, rodzicem lub przełożonym? Zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej – szczegóły…

 

3. Komunikacja = Porozumienie – szczegóły…

 

4. Komunikacja interpersonalna – szczegóły…

 

5. Komunikacja interpersonalna w szkole – szczegóły…

 

6. Komunikacja interpersonalna wewnątrz szkoły. Szkolenie usprawniające komunikację w organizacji – szczegóły…

 

7. Komunikacja społeczna w organizacji. Szkolenie usprawniające komunikację w organizacji – szczegóły…

 

8. Komunikacja społeczna w szkole – szczegóły…

 

9. Rodzice – kłopot edukacyjny czy partner w życiu szkoły? – szczegóły…

 

10. Rozmowa z „trudnym” rodzicem (agresywnym, roszczeniowym, manipulującym), trening umiejętności interpersonalnych – szczegóły…

 

11. Trening umiejętności zwiększających skuteczność interpersonalną w sytuacjach zawodowych i osobistych – szczegóły…

 

12. Warsztat komunikacji – szczegóły…

 

13. Warsztaty negocjacyjne podnoszące skuteczność współpracy z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły – szczegóły…

 

14. Wewnątrzszkolna polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji wśród pracowników – szczegóły…

 

15. Zasady efektywnej komunikacji w pracy nauczyciela – szczegóły…

 

Konflikt

 

1. Grupa w konflikcie. Jak wykorzystać konflikt do integracji zespołu, poprawy poziomu porozumienia i zwiększenia motywacji do pracy? – szczegóły…

 

2. Konflikt w organizacji (propozycja nr 1) – szczegóły…

 

3. Konflikt w organizacji (propozycja nr 2) – szczegóły…

 

4. Oswajanie konfliktów – szczegóły…

 

5. Radzenie sobie z konfliktem i wyciąganie z niego korzyści – szczegóły…

 

6. Rozwiązywanie konfliktów – szczegóły…

 

7. Rozwiązywanie problemów – szczegóły…

 

8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole – szczegóły…

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE