dyrektorzy-szkolenia-miękkie-zarządzanie

1. Dyrektor jako lider zespołu – szczegóły…

 

2. Integracja zespołu nauczycielskiego – szczegóły…

 

3. Jak stworzyć koncepcję pracy szkoły – szczegóły…

 

4. Przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczej – szczegóły…

 

5. Rada pedagogiczna, czyli wybrane uwarunkowania budowania zespołu pracowniczego – szczegóły…

 

6. Skuteczny menadżer w oświacie – szczegóły…

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE