dyrektorzy-szkolenia-miękkie-promocja

1.   Budowanie tożsamości i wizerunku szkoły/przedszkola – szczegóły…

 

2.   Budowanie wizerunku szkoły – szczegóły …

 

3.   Metody budowania wizerunku szkoły/przedszkola w oczach uczniów, rodziców i środowiska lokalnego        – szczegóły …

 

4.   Narzędzia Public Relations w promocji szkoły ? skutecznie i tanio – szczegóły …

 

6.   Promocja szkoły i wartości edukacji. Kontekst nadzoru pedagogicznego – szczegóły …

 

7.   Przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły – szczegóły …

 

8.   Skuteczna promocja placówki oświatowej (szkoły/przedszkola) – mechanizmy reklamy i Public Relations      – szczegóły…

 

9.   Skuteczna promocja szkoły/przedszkola z wykorzystaniem narzędzi reklamy i Public Relations                    – szczegóły…

 

10. Skuteczna współpraca ze środowiskiem lokalnym = Public Relations i promocja – szczegóły…

 

11. Sprawna komunikacja i promocja przez Internet – szczegół…

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE