dyrektorzy-szkolenia-twarde-bezpieczeństwo

1. Dbałość o bezpieczeństwo psychiczne uczniów na każdym etapie kształcenia. Czyli jak wspomagać rozwój każdego ucznia przez diagnozę możliwości i uzdolnień, zmotywowanie go do pracy i wysiłku, w celu osiągnięcia przez niego sukcesu edukacyjnego. Systemowe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły – szczegóły…

 

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bepieczeństwa uczniów – szczegóły…

 

3. Wzmacnianie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych – szczegóły…

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE