dyrektorzy-szkolenia-twarde-ewaluacja

1. Autoewaluacja w szkole – szczegóły …

2.Ewaluacja – istota, cele, etapy i planowanie – szczegóły…

3. Ewaluacja pracy szkoły/przedszkola ? uspołecznienie procesu – szczegóły …

4. Ewaluacja wewnętrzna – od projektu ewaluacji do sprawozdania (raport) z ewaluacji. Całoroczna opieka nad pracą zespołów ds. ewaluacji – szczegóły…

5. Jak organizować ewaluację wewnętrzną w szkole? Wymagania szkolne a państwowe – szczegóły …

6. Jak przeprowadzić skuteczną ewaluację wewnętrzną w szkole? – szczegóły…

7. Jak przygotować placówkę do zapowiedzianej ewaluacji zewnętrznej? – szczegóły…

8. Jak zbudować system wewnętrznej ewaluacji w szkole/przedszkolu? Planowanie pracy szkoły a skuteczność jej działania. Warsztaty w oparciu o wymagania państwowe – szczegóły …

9. Konstruktywne rozwiązywanie problemów ujawnionych w wyniku   ewaluacji pracy szkoły – szczegóły…

10. Oswoić ewaluację – szczegóły…

11. Wyniki ewaluacji wewnętrznej wartością zbiorową w  planowaniu rozwoju placówki – szczegóły …

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE