dyrektorzy – szkolenia twarde

1. Analiza zasobów szkoły w aspekcie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego i ich wykorzystanie przy opracowywaniu planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły i planu pracy szkoły (analiza rozporządzenia MInistra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego) – więcej …

 

2. Nadzór pedagogiczny dyrektora placówki oświatowej – więcej…

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE OTWARTE – pobierz