Dyscyplina. Czyli jak zarządzać klasą, żeby uczniowie chcieli zachowywać się w sposób właściwy?

Czy proces uczenia się i nauczania może przebiegać bez utrzymania dyscypliny, a co za tym idzie, czy atmosfera w klasie  przy braku dyscypliny może być  sprzyjająca  uczeniu się?

Szkolenie nakierowane jest na budowanie samoodpowiedzialności uczniów za swoje zachowanie. W procesie uczenia się samodyscypliny dużą wagę odgrywa nauczyciel i jego postawa, która determinuje podjęte przez nauczyciela działania, mogą one wspierać właściwe zachowanie u uczniów, lub wręcz przeciwnie ? wzmacniać zachowanie niepożądane. Zajęcia poruszają zagadnienia z zakresu działań profilaktycznych, opierających się na przygotowaniu nauczyciela, klasy (miejsca) i zespołu klasowego do uczenia się samodyscypliny. Jak również wskazaniem technik i sposobów reakcji nauczyciela pozwalających na zatrzymanie niewłaściwego zachowania oraz uczenia uczniów samodyscypliny.

 

Adresaci szkolenia: 

Wychowawcy klas, Nauczyciele, Pedagodzy, Psycholodzy.

 

Cele:

1.        Pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania klasą ? wpływu zarządzania na atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

2.        Zapoznanie się z czynnikami wpływającymi na zachowania niewłaściwe uczniów oraz podejmowania działań minimalizujących owe czynniki.

3.        Zapoznanie się z wybranymi technikami interwencji w sytuacji niewłaściwych zachowań uczniów.

 

Program:

1.Zachowania naruszające dyscyplinę ? i co dalej?

2.Czynniki wpływające na niewłaściwe zachowania.

3.Ja nauczyciel ? co mogę zrobić żeby uczniowie chcieli się zachowywać właściwie.

4.Jak reagować, żeby uczniowie uczyli się samodyscypliny ? metody i techniki (wybrane techniki).

 

Metody:

Wykład z elementami warsztatu (pogłębienie szkolenia w formie warsztatowej na zajęciach obejmującym budowanie strategie  pracy z niewłaściwymi zachowaniami i reakcji nauczyciele uczących uczniów samodyscypliny ? warsztaty, 20 godzin dydaktycznych).

 

Prowadzący: 

Psycholog, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy profilaktycznej i terapeutycznej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie oraz gimnazjum. Autor programu ?Przyjazna szkoła ? szkoła wolna od przemocy?, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w 15 szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu miasta Lubina. Od kilku lat zajmujący się coachingiem indywidualnym i grupowym dla nauczycieli i rodziców z zakresu rozwijania umiejętności wychowawczych tj. budowaniu postaw, umiejętności społecznych, umiejętności dyscyplinowania w podejściu demokratycznym, motywowania do zmiany zachowania dzieci i młodzieży itp. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy trenerskiej z nauczycielami i rodzicami z zakresu pracy wychowawczej szkoły. Autor i realizator programu szkoleniowego w profesjonalnym podejściu szkoły do rozwiązywania problemów wychowawczych ? ?Funkcjonalna Analiza Zachowania?, oraz współautor i realizator programu szkoleniowego ?Przeciwdziałanie Niepożądanym Zachowaniom? realizowany dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Trener w Programie wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III. Realizuje szkolenia dla dyrektorów szkół/placówek i przedszkoli oraz nauczycieli z zakresu ewaluacji wewnętrznej.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.