Dyscyplina w klasie

Adresaci szkolenia: 

Rada Pedagogiczna.

 

Cele: 

1.        Ograniczanie poczucia bezradności nauczyciela w relacjach z uczniami.

2.        Analiza czynników sprzyjających i osłabiających autorytet nauczyciela.

3.        Poznanie mechanizmu posłuszeństwa i podporządkowania się.

 

Program: 

1.        Posłuszeństwo ucznia czy bezradność nauczyciela? ? dylematy wychowania.

2.        Metody osiągania wpływu na uczniów ? model posłuszeństwa Miligrama i jego zastosowanie w klasie szkolnej.

3.        Dyscyplina w klasie jako efekt współpracy całej rady pedagogicznej.

4.        Dialog z rodzicami jako warunek dyscypliny szkolnej.

5.        Utrata władzy w klasie ? skutki dla zdrowia i dalszej kariery w zawodzie.

 

Metody:

Analiza przypadków (filmy, reportaże, opisy), prezentacja multimedialna, praca w (pod)grupach, dyskusja.

 

Prowadzący: 

Psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.