Dysfunkcje dzieci w wieku przedszkolnym

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

Cele:

1.      Zapoznanie słuchaczy z dysfunkcjami dzieci w wieku przedszkolnym w obrębie parcjalnych oraz fragmentarycznych zaburzeń rozwoju.

?        Doskonalenie umiejętności terapeutycznych słuchaczy w zakresie pracy z dzieckiem w obszarze: motoryki małej i dużej.

?        Myślenia przyczynowo- skutkowego.

?        Percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

2.      Doskonalenie umiejętności słuchaczy w pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

3.      Doskonalenie umiejętności planowania i prowadzenia terapii dziecka z deficytami rozwojowymi. Słuchacz zna i potrafi  dostosować metody i formy pracy terapeutycznej do możliwości i potrzeb dziecka.

4.      Zapoznanie słuchaczy w deficytami w zakresie funkcjonowania społecznego.

 

Program:

1.      Omówienie obszaru dysfunkcji dziecka w wieku przedszkolnym:

?        Funkcjonowanie w normie i poza normą. Formy usprawniania,

?        Najczęściej spotykane deficyty.

2.      Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo- ruchowa:

?        Omówienie ćwiczeń i zabaw rozwijających i usprawniających percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo- ruchową,

?        Omówienie ćwiczeń i zabaw rozwijających i usprawniających percepcję i pamięć słuchową oraz koordynację słuchowo- ruchową,

?        Omówienie zestawu ćwiczeń i zabaw doskonalących rozwój mowy i myślenia.

3.      Omówienie ćwiczeń i zabaw rozwijających orientację zmysłową , przestrzenną i kierunkową.

4.      Omówienie ćwiczenia i zabawy w zakresie sprawności ruchowej (ćwiczenia z zakresu motoryki dużej i malej).

5.      Przedstawienie problemów związanych z zaburzeniem funkcjonowania społecznego.

6.      Zasady pracy nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami.

7.      Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo.

 

Metody:

Wykład, praca w grupach, filmy instruktażowe, burze mózgów.

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi pedagog, trener umiejętności społecznych, oligofrenopedagog. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka. Absolwentka studium reintegracji społecznej oraz metod psychokorekcyjnych w Warszawie. Wykładowca akademicki,  trener umiejętności społecznych oraz praktyk w dziedzinie opieki  i niepełnosprawności.

Od 2006 r. Asystent Instytutu Pedagogiki Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Prowadzi zajęcia  z zakresu pedagogiki społecznej, metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, dydaktyki, resocjalizacji. Swoją praktykę doskonali w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz pracy terapeutycznej z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.