Dysfunkcje i zaburzenia u dzieci w klasach 1-3

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

Cele:

 

 

Korzyści:

Uzupełnienie i/lub utrwalenie  wiedzy nauczycieli  potrzebnej do  identyfikacji  specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci w klasach 1-3. Umożliwienie lepszego rozumienia orzeczeń i opinii psychologów.  Obniżenie lęku nauczycieli  przed inicjowaniem specjalistycznych działań wspomagających uczniów. Przygotowanie do merytorycznego informowania rodziców o nietypowym przebiegu rozwoju ich dzieci i koniecznych działaniach wspomagających ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

 

Program:

 1. Charakterystyka symptomów wybranych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych u dzieci w klasach 1-3:
  • Autyzm i  zespół Aspergera,
  • Zespół Downa,
  • ADHD,
  • Nerwice i depresje dziecięce,
  • Choroba tikowa (zespół Gilesa de la Touretta).
 2. Nieinwazyjne przekazywanie rodzicom informacji na temat niepokojących symptomów w rozwoju ich dzieci.
 3. Integrowanie wiedzy zawartej w diagnozach specjalistów ze spostrzeżeniami nauczycieli.

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

Termin: do ustalenia.

Miejsce: do ustalenia.

Koszt: do ustalenia.