Dysfunkcje i zaburzenia u uczniów w klasach ponadgimnazjalnych (autyzm i zespół Aspergera, ADHD, nerwice i depresje, choroba tikowa (zespół Gilesa de la Touretta), schorzenie z pogranicza (borderline), psychozy wieku młodzieńczego)

Adresaci szkolenia:
Rady Pedagogiczne.

 

Cele:
Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat symptomów wybranych dysfunkcji u  uczniów w klasach ponadgimnazjalnych. Przygotowanie do wstępnej diagnozy rodzaju pomocy niezbędnej wychowankowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Korzyści:
Uzupełnienie i/lub utrwalenie  wiedzy nauczycieli  potrzebnej do  identyfikacji  specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów w klasach ponadgimnazjalnych . Umożliwienie lepszego rozumienia orzeczeń i opinii psychologów. Obniżenie lęku nauczycieli  przed inicjowaniem specjalistycznych działań wspomagających uczniów. Przygotowanie  do merytorycznego informowania rodziców o nietypowym przebiegu rozwoju ich dzieci i koniecznych działaniach wspomagających ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

 

Program:
1. Charakterystyka symptomów wybranych zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych u uczniów szkół Ponadgimnazjalnych:
?    Autyzm i  zespół Aspergera,
?    ADHD,
?    Nerwice i depresje,
?    Choroba tikowa (zespół Gilesa de la Touretta),
?    Schorzenie z pogranicza (borderline),
?    Psychozy wieku młodzieńczego.
2. Nieinwazyjne przekazywanie rodzicom informacji na temat niepokojących symptomów w rozwoju ich dzieci.
3. Integrowanie wiedzy zawartej w diagnozach specjalistów ze spostrzeżeniami nauczycieli.

 

Metody:
Prezentacja multimedialna, analiza przypadków, dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:
Psycholog, trener. Specjalista w dziedzinie psychologii pracy, psychologii społecznej, psychologii motywacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. w zakresie komunikacji interpersonalnej, umiejętności interpersonalnych, motywowania pracowników, technik rozwiązywania konfliktów, syndromu wypalenia zawodowego. Autorka i współautorka wielu publikacji.

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.
 

Termin: do ustalenia.
 

Miejsce: do ustalenia.
 

Koszt: do ustalenia.