Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów

Adresaci szkolenia: 

Rady Pedagogicznej.

 

Cele: 

Po szkoleniu nauczyciel:

1.      Rozpoznaje współczesne zagrożenia w otoczeniu szkoły;

2.      Rozumie konieczność współpracy w zakresie bezpieczeństwa uczniów;

3.      Zna własne działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Program: 

1.    Sytuacje trudne, kryzysowe ? nowe zjawiska w otoczeniu szkoły.

2.    Zadania szkoły (nauczycieli) w zakresie bezpieczeństwa.

3.    Stała analiza bezpieczeństwa w placówce ? stan B (Bezpieczeństwa).

4.    Kompleksowy plan awaryjny ? przykład dobrej praktyki.

5.    Identyfikacja istniejących zagrożeń na terenie szkoły i w jej bezpośrednim otoczeniu.

6.    Szkolny zespół ds. bezpieczeństwa.

7.    Mapa bezpieczeństwa szkoły ? praktyczne portfolio do oceny obszarów bezpieczeństwa w placówce ? ćwiczenia.

 

Metody:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, ćwiczenia w grupach, dyskusja, analiza szkolnego portfolio w zakresie bezpieczeństwa.

 

 

Prowadzący: 

Pedagog, doświadczony trener, edukator z kwalifikacjami uznanymi na podstawie dorobku zawodowego przez Ministra Edukacji Narodowej. Brał udział w projektach związanych z wdrażaniem zmian w systemie edukacji: TERM, Nowa Szkoła, System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym spomaganiu szkół, Obsługa platformy ? system doskonalenia nauczycieli, Realizacja grantu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów, szkoleń rad pedagogicznych oraz konsultacji dla dorosłych.

 

Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.