Dziecko jako ofiara wykorzystywania seksualnego

Adresaci szkolenia:

Rady Pedagogiczne.

 

 

Cele:

1.      Charakterystyka dziecka krzywdzonego.

2.      Sposoby diagnozowania sytuacji rodzinnej dziecka.

3.      Rola nauczyciela w systemie przeciwdziałania przemocy wobec dziecka.

 

 

Program:

1.      Czynniki ryzyka krzywdzeniu dziecka.

2.      Rodzaje przemocy.

3.      Jak rozpoznać dziecko krzywdzone?

4.      Odpowiedzialność nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dziecka.

 

 

Metody:

Prezentacja multimedialna, gry dramowe z wykorzystaniem kamery wideo, analiza przypadków, dyskusja.

 

 

Prowadzący:

Szkolenie poprowadzi nauczyciel dyplomowany, socjoterapeuta, pedagog rodzinny,  specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista psychologicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.  Prowadzi autorskie szkolenia dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów placówek oświatowych. Wieloletnie doświadczenie zdobywała między innymi pracując jako pedagog rodzinny,  z rodzinami z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz  młodzieżą z rodzin zastępczych  w kształtowaniu prawidłowych postaw rodzicielskich. W szkole podstawowej, dokonywała diagnozy dojrzałości szkolnej oraz prowadziła zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ryzyka dysleksji . Autorka kilku publikacji.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych.

 

Termin: do ustalenia.

 

Miejsce: do ustalenia.

 

Koszt:do ustalenia.