Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej ? budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników.

Adresaci szkolenia:

nauczyciele, dyrektorzy, personel wspomagający szkół podstawowych i przedszkoli

 

 

Cele:
1.Wprowadzenie zagadnień niepełnosprawności.
2.Zbudowanie warsztatu pracy w obszarze edukacji nt. osób z niepełnosprawnością.
3.Zdobycie umiejętności kształtowania postaw społecznych u uczniów ? tolerancji, wyrozumiałości, wrażliwości, empatii ? wobec dzieci niepełnosprawnych w szkole.

 

 

Program:

1.Niepełnosprawność ? definicje WHO, rodzaje, stopnie.
2.Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością (własne, uczniów) i ich wpływ na podejmowane działania wobec osób z niepełnosprawnością.
3.Edukacja jako podstawowe źródło budowania przyjaznego klimatu integracji uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
4.Stworzenie metod, ćwiczeń budujących pozytywne postawy społeczne wobec uczniów z niepełnosprawnością.
5.Zbudowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem autorskich metod arterapeutycznych.

 

 

Metody:

Warsztaty z elementami wykładu, ćwiczenia, analiza problemów występujących w szkole, przedszkolu.

 

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

 

Prowadzący:
jest czynnym psychologiem oraz szkoleniowcem z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z rodzicami  i dziećmi , również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością , dietetyk i psychodietety –  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych,neurologicznych??