Dziecko niepełnosprawne w szkole ogólnodostępnej ? budowanie klimatu akceptacji, zrozumienia i integracji wśród zdrowych rówieśników

Adresaci szkolenia:
Nauczyciele, dyrektorzy, personel wspomagający szkół podstawowych.

 

Cele:

1.      Wprowadzenie zagadnień niepełnosprawności.

2.      Zbudowanie warsztatu pracy w obszarze edukacji nt. osób z niepełnosprawnością.

3.      Zdobycie umiejętności kształtowania postaw społecznych u uczniów ? tolerancji, wyrozumiałości, wrażliwości, empatii ? wobec dzieci niepełnosprawnych w szkole.

 

Program:

1.      Niepełnosprawność ? definicje WHO, rodzaje, stopnie.

2.      Stereotypy dotyczące osób z niepełnosprawnością (własne, uczniów) i ich wpływ na podejmowane działania wobec osób z niepełnosprawnością.

3.      Edukacja jako podstawowe źródło budowania przyjaznego klimatu integracji uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

4.      Stworzenie metod, ćwiczeń budujących pozytywne postawy społeczne wobec uczniów z niepełnosprawnością.

5.      Zbudowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem autorskich metod arterapeutycznych.

 

Metody:

Warsztaty z elementami wykładu, ćwiczenia, analiza problemów występujących w szkole.

 

Prowadzący:
Czynny psycholog z kilkunastoletnim stażem pracy z nauczycielami oraz z  dziećmi, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autorka publikacji dla dzieci przybliżających tematykę osób z niepełnosprawnością, dietetyk i psychodietety –  w obszarze jej  szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania na funkcjonowanie człowieka, wydała książkę ? Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych??.

Czas trwania szkolenia: 6  godzin dydaktycznych.
 

Miejsce: do ustalenia.

 

Termin: do ustalenia.

 

Koszt: do ustalenia.